1029 – Moeder van Verlossing: Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals Mijn Zoon heeft opgedragen.
Vrijdag 24 januari 2014, 20.05 u.

Mijn lieve kind, maak het bekend dat Ik nog eenmaal zal verschijnen in al de Mariale grotten, die door Mijn Zoons Kerk goedgekeurd werden, doorheen de eeuwen.

Ik zal mijzelf bekend maken op Heilige Plaatsen waaronder Lourdes, Fatima, La Salette en Guadalupe. Ik zal ook te Garabandal verschijnen. Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals Mijn Zoon heeft opgedragen.

Ik zal door uitverkoren zielen gezien worden met de zon achter mijn hoofd. Er omheen zullen twaalf sterren staan, verweven rond de doornenkroon die door mijn Zoon tijdens Zijn Kruisiging gedragen werd, en die op mijn hoofd is geplaatst als een teken voor allen om mijn voorbeeld te volgen. Mijn rol is het al Gods kinderen te leiden op het Pad van Waarheid en hen naar mijn Zoon te brengen.

Wanneer deze verschijningen plaatsvinden, zal er geen twijfel meer zijn, vooral onder hen die mij vereren, dat Ik de Waarheid spreek wanneer Ik zeg dat weldra het laatste Pad, dat jullie in deze eindtijden naar mijn Zoon zal brengen, zal leiden langs het Boek

Wanneer jullie mij, jullie Moeder volgen, zal ik jullie bij de hand nemen en geleiden naar mijn Zoon. Mijn Zoon heeft vele wonderen beloofd, zodat Hij jullie ogen kan openen voor de profetieën die Hij aan de wereld gaf, door mijn eigen Zending. Velen aanvaarden niet dat Ik op deze bijzondere verschijningsplaatsen verscheen en verwerpen hun belangrijkheide bij de redding van zielen.

Wanneer Ik nog eenmaal verschijn op deze plaatsen en mezelf voorstel als de Moeder van Verlossing, dan zullen jullie weten dat deze Zending mijn laatste is en dat alle verschijningen geleid hebben tot deze laatste om de wereld de Verlossing te brengen, die het geboorterecht is van elke mens in het bijzonder.

Verheug jullie, want deze dagen zijn nabij en wanneer jullie over deze dingen zullen horen, weet dan dat deze profetie, eens vervuld, enkel van mij is kunnen komen, jullie geliefde Moeder, de Moeder van Verlossing, Moeder van God.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing