1028 - God de Vader - De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken
Dinsdag 21 januari 2014, 15.44 u.

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, naarmate de tijd voor de vrije keuze van de mens om te doen wat hij wil, volgens zijn eigen verlangens, ten einde loopt.

Ik gaf de mens een vrije wil. Het is een Gave. Ik liet deze Gave aan Mijn kinderen na, samen met vele andere. Hoewel ze ervoor kiezen om hun eigen wil te volgen, boven datgene wat Ik voor hen wilde, respecteer Ik nog steeds hun vrije wil.

Ik hou onvoorwaardelijk van Mijn kinderen. Ik zou nooit niet van hen kunnen houden, hoewel zij Mij op zoveel manieren beledigen. De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken, in het voordeel van de betoverende beloften waarmee ze dagelijks verleid worden, wanneer ze schoonheid, rijkdom, roem en macht begeren die hen allemaal van Me wegleiden.

Ik ben hun Toevlucht, maar zij begrijpen dat niet. In Mij zullen ze het begin en het einde vinden van alles wat hun welbehagen, vrede en liefde kan brengen.

Hoewel de Boze de vrije wil die Ik aan de mens gaf, gebruikt heeft om hem te verleiden, zal Ik alle zondaars terug in Mijn Koninkrijk opnemen, wanneer ze zullen beseffen dat al wat ze gezocht hadden om hen vrede te brengen, mislukt is om hen te vervullen. De tijd is dichtbij voor Mijn Koninkrijk om voltooid te worden. Zielen zullen, dat Beloof Ik jullie, zich gedwongen voelen om naar Mij, hun geliefde Vader, toe te rennen wanneer de tijd komt. Dan zullen ze de spinnenwebben uit hun ogen, de verharde schelpen van hun hart en de duisternis in hun ziel wegvegen en Mij zoeken.

Mijn kinderen, heb altijd vertrouwen in mijn Grote Liefde voor ieder van jullie, want hoe zou het ook anders kunnen? Jullie zijn van Mij, als een ledemaat, een stukje van Mijn Hart.  Jullie wegduwen en verbannen zou zijn alsof Ik een stuk van Mijzelf verloor. Dus wanneer Ik de laatste Oproep maak en nadat alle maatregelen zijn genomen om jullie harten te winnen, haast jullie dan. Ik zal wachten. Ik zal jullie meenemen en jullie overspoelen in Mijn Heilig Koninkrijk, weg van alle kwaad.

Op die Dag zullen jullie je wil vergeten en verweven worden met de Mijne, omdat het van geen nut, van geen belang voor jullie zal zijn, want wanneer jullie bij Mij thuiskomen, zullen we verenigd worden tot één.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste