1026 - Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Beker van Lijden te aanvaarden, in alles wat dat meebrengt.
Zondag 19 januari 2014, 14.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, welke mens onder jullie die zichzelf tot een heilige volgeling van Mij verklaart en daarover opschept, zal Mijn Beker opnemen?

Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Beker van Lijden te aanvaarden, in alles wat dat meebrengt? Het antwoord is, zeer weinige van jullie. En toch voelen jullie je gerechtvaardigd wanneer jullie Mij geselen door Mijn uitverkoren zielen, die vrijwillig Mijn Beker aanvaard hebben.

Uitverkoren zielen, visionairs, profeten en zieners, aanvaarden Mijn Beker, omdat zij  Mij hun vrije wil geven, niet op hun eigen voorwaarden maar op de Mijne. Wanneer jullie jezelf tot alwetend en goed thuis in Mijn Heilig Woord verklaren en het lijden niet aanvaarden, die door Mijn arme vervolgde profeten wordt gedragen, dan kennen jullie Mij niet. Als jullie Mij niet kennen, dan kunnen jullie niet echt van Mij houden. Als jullie niet van Mij houden, dan verspreiden jullie de Waarheid niet. In plaats daarvan kiezen jullie welke gedeelten in de meest Heilige Evangelin jullie passen en jullie gebruiken die dan als maatstaf om Mijn Profeten mee te slaan en al die uitverkoren zielen die Mijn erbarmelijk  Kruis dragen.

Wanneer jullie andere zielen vertrappen, hen wreed behandelen in Mijn Naam, zijn jullie overweldigd door haat. Haat komt van Satan. Hij komt niet van Mij. Wanneer jullie vr Mij komen, tijdens De Waarschuwing de Verlichting van het Geweten zal Ik jullie tonen hoe jullie Mij hebben beledigd. Toch zullen velen van jullie, schuldig aan het verdraaien van Mijn Woorden van Liefde in woorden van haat tegen Mijn Profeten, uitdagend vr Mij staan. Want jullie zijn zo vol van eigenliefde en trots dat zelfs Ik, Jezus Christus, het moeilijk zal vinden om jullie tot Mij trekken.

Jullie haat voor anderen scheidt jullie van Mij.

Jullie Jezus