1025 – Elk woord dat jij uit in deze Missie, komt van Mij. Elke actie die je onderneemt komt van Mij.
Vrijdag 17 januari 2014, 20.42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wees rustig telkens je te maken hebt met de vele hindernissen, die jij en al Mijn volgelingen dagelijks tegenkomen in dit Werk om zielen te redden.

Onthoud altijd dat Satan nooit zal stoppen deze en andere zendingen die authentiek zijn, te hinderen, want zij komen van God. De echte zendingen, die Ik vandaag zegen en zij die Ik doorheen de eeuwen gezegend heb, hadden steeds te lijden omwille van tegenkantingen.

Alleen de zendingen, die echt van God komen, trekken zulke haat aan. Alleen de echte profeten trekken haat aan. Mozes, Elia, Noach en Johannes de Doper en anderen zoals zij, trokken haat aan omwille van Satans invloed op zwakke zielen. Alleen Ik, Jezus Christus, één van de honderden profeten tijdens Mijn Tijd op Aarde, lokte de grondvorm van de haat uit, die enkel tegen Mij gericht was. En nu, zal alleen jij, Mijn laatste profeet, een soort van haat aantrekken die lange tijd niet meer gezien werd – maar ook anderen, zoals jij, hebben in recente tijden geleden.

Wanneer jij, in de Naam van God, tegenstand te verduren hebt weet dan dat, wanneer de Heilige Drie-Eenheid door een profeet het Woord aan de mensheid aanbiedt, die tegenstand van de ergste soort zal zijn. Indien jij niet genoot van de Goddelijke Bijstand die jou gegeven wordt, zou je van ontzetting wegvluchten. Mijn Vader beschermt je, Mijn kleintje, en dus moet jij verdergaan, altijd in de wetenschap dat Hij naar zielen verlangt, naar   elk woord dat van jouw lippen komt, naar elk woord dat opgetekend wordt door jouw hand en naar elke ziel die jij bereikt. Al dat lijden zal Mij meer zielen brengen.

Wees ervan overtuigd dat de tijd nabij is van Mijn wederkomst om Mijn Troon op te eisen, en naarmate de Dag naderbij komt zullen er vele trucjes gebruikt worden om jou in deze Missie te doen struikelen. Je zal beticht worden van elke mogelijke leugen, elke steen zal geworpen worden, elke mogelijke kwelling zal jouw lot zijn en elke vijand van God zal overal jouw pad kruisen. Maar, als de Verlosser van de mensheid, zal Ik ervoor zorgen dat elke doornstruik zorgvuldig zal weggehaald worden, elke steen aan de kant geworpen, elk pad gezuiverd worden, zodat jij erin zal slagen Mijn Woord aan de wereld te brengen, op een tijdstip waarin Ik nagenoeg zal vergeten zijn.

Ik wandel met jou, Mijn dochter. Ik laat Mijn Hand op jouw linkerschouder rusten, om jou tegen het kwade te beschermen en Ik leid je op elke mogelijke wijze. Elk woord dat jij uit in deze Missie komt van Mij. Elke actie die je onderneemt komt van Mij. Elk lijden dat jij ervaart is het Mijne. Jouw wil is van Mij, want jij gaf hem aan Mij en nu verblijf Ik ten volle in jou. Wanneer zij jou kwetsen, beledigen zij Mij. Wanneer zij jou bespotten, ontkennen zij de Waarheid. Als zij het Woord ontkennen, ontkennen zij Mij, maar wanneer zij Mijn Woord aanvaarden dat aan jou gegeven wordt, worden zij deel van Mij en zullen ook zij Mijn Bescherming genieten.

Ga nu, Mijn dochter, en maak je nooit zorgen wanneer je in deze Zending haat ontmoet, want jij en al diegenen die naar Mijn Oproep luisteren zullen dan niet twijfelen Wie het is die zij bestrijden. Niet jij, maar Ik ben het, Jezus Christus, die zij wegduwen. Wanneer jij voor Mij bent, met Mij, in Mij en Mijn Woord spreekt – ben je werkelijk een kind van God.

Jullie Jezus