1024 - Deze nieuwe en snel gemaakte hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen.
Donderdag 16 januari 2014, 19.41 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Waarheid verdeelt. Ze heeft dit altijd gedaan. Wanneer iemand zegt dat hij de waarheid kent, zal een ander die ontkennen. Maar wanneer de Waarheid van het Woord van God komt, zal ze de grootste verdeeldheid veroorzaken. Velen vrezen de Waarheid, want ze is niet altijd aangenaam, maar zonder de Waarheid zouden jullie in ontkenning leven. Wanneer jullie in verloochening van het Woord van God leven, zullen jullie nooit de ware vrede in jullie harten vinden.

Wanneer jullie de Waarheid kennen, die in het Boek van Mijn Vader werd opgenomen,  dan kennen jullie de Weg van de Heer en moeten jullie dit pad tot jullie laatste adem,  volgen. Wijk er niet van af. Maar als Mijn Woord vervalst, herschreven en vernietigd wordt, zouden jullie dit zeker nooit aanvaarden. Dat is goed. Maar indien nieuwe doctrines, die afwijken van Mijn Heilig Woord, bij jullie geïntroduceerd worden vanuit Mijn eigen kerken, wat zullen jullie dan doen?

Zullen jullie een leugen aanvaarden, in plaats van de Waarheid? Zullen jullie een doctrine aanvaarden, die in Mijn Ogen onheilig zal zijn?

Het antwoord moet ‘neen’ zijn. Jullie mogen nooit Mijn Woord verloochenen – voor om het even wie. Geen enkele persoon die eist dat jullie een nieuwe doctrine aanvaarden met betrekking tot Mijn Woord, komt van Mij, noch wie gekleed gaat in de gewaden van de elite binnen de hiërarchie van Mijn Kerk, noch  arme, noch koning, noch prins.

Mijn Kerk wordt discreet van binnenuit gesloopt en elk deel wordt ontmanteld. Naargelang de niveaus worden afgebroken en loyale dienaren worden afgedankt – en dan niet langer als nuttig beschouwd worden – zal de weg ontruimd zijn voor de leerstellingen vanuit de Hel om te worden uitgebracht.

Wee de priesters, bisschoppen en kardinalen, die het Woord van God durven te verdedigen, want zij zullen het meeste lijden. Terwijl sommigen zullen geëxcommuniceerd worden en beschuldigd van ketterij – hoewel ze alleen het Woord van God zullen spreken – zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren zullen toegeven aan de druk om de Wetten van God op te zeggen. Als ze niet instemmen om de leer van de leugens te omarmen, zullen zij voor de wolven gegooid worden. Diegenen wier geloof reeds verzwakt is, die houden van wereldse dingen en die een felle ambitie in hun ziel hebben, zullen de eersten zijn in de wachtrij om trouw te zweren aan de nieuwe ‘verbintenis’.

Deze nieuwe en snel gemaakte hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen. Zij zullen valsheden verklaren in de Naam van God en zij zullen vele onschuldige zielen van de gelovigen met zich meesleuren. Aan de parochies zal onbewust een gifbeker worden aangeboden gevuld met niets – alleen brood. De Heilige Eucharistie zal niet langer hun zielen vullen. Ze zullen binnenkort gevoed worden met preken, die het Woord van God belachelijk maken met de verklaring dat de mensenrechten de belangrijkste doctrine zijn. En dan zullen ze de grootste ketterij verkondigen: dat aan de mens eeuwig leven zal gegeven worden, of hij berouw heeft voor zijn zonden of niet. Dat is hoe ze de zielen van miljoenen mensen zullen vernietigen.

Als ze Mijn Kerk van binnenuit blijven uit elkaar trekken, zullen Mijn trouwe priesters en trouwe volgelingen Mijn Kerk steen voor steen weer opbouwen. Mijn Kerk, zien jullie, kan nooit sterven want Ik zal dat niet toelaten.

Alle priesters, alle bisschoppen en alle kardinalen die onttroond zullen worden en die Mij trouw blijven, zullen nooit de gewone volgelingen van Mij in de steek laten noch diegenen die gezegend zijn met de Gave van Wijsheid. Dan, terwijl de valse kennis de harten van zwakke dienaren in Mijn Kerk zal vullen, zal de Gave van de Heilige Geest niet alleen de zielen verlichten van Mijn Restkerk, maar ook het Licht verstrekken aan al diegenen wier namen in het Boek van de Levenden staan, aan Mijn deur.

Nooit eerder zijn Mijn leerlingen getest geworden in de manier waarop ze zullen getest worden in de toekomst. Er zal hun Goddelijke Hulp gegeven worden om hen in staat te stellen om het Licht van God te laten schijnen in een wereld, die langzaam en pijnlijk in de duisternis zal worden gestort, veroorzaakt door de komst van de vijand, de antichrist.

Jullie Jezus