1023 – Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft moeten jullie gehoorzaam blijven aan Mijn Kerk
Dinsdag 14 januari 2014, 16.53 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn dienaren, Mijn volgelingen en al diegenen die beweren van Mij te zijn, zeggen dat zij Mij liefhebben, betekent dat twee dingen. Zij houden van Mij omdat zij Mijn Woord aanvaarden en zij eren Mij door de Waarheid te belijden.

Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie trouw blijven aan Mijn Heilig Woord. Dat wil zeggen Mijn Woord navolgen in alle dingen die verwijzen naar de Waarheid. Wanneer jullie als Mijn gewijde dienaren, de Waarheid van Mijn Woord belijden, moeten jullie gehoorzaam blijven aan het Woord van God.

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie gehoorzaam blijven aan Mijn Kerk. Maar wanneer de dag komt dat zij die in Mijn Kerk gezag uitoefenen niet langer de Waarheid verkondigen, dan moeten jullie alleen aan Mij gehoorzaam blijven. Want Ik Ben de Kerk. Zonder Mij, jullie Jezus, is er geen Kerk.

Wanneer er met Mijn Woord geknoeid wordt en vervolgens aangepast, zal het niet langer Mijn Woord zijn. Jullie kunnen enkel maar gehoorzamen aan het Ware Woord van God. Zouden jullie een nieuwe door de mens gemaakte leer volgen, die Mijn Heilig Woord zou vervangen in Mijn Kerken over de wereld, dan zullen zij die verantwoordelijke zijn voor deze heiligschennis, Mij verloochenen. Maar wees niet gehoorzaam aan diegenen die  het Woord van God verkondigen, want indien dat Mijn Woord niet meer is – dan is het niet van God.

Het Woord van God is Onschendbaar. Het mag nooit door iemand veranderd worden. Gehoorzaamheid aan Mijn Kerk is belangrijk. Gehoorzaamheid aan het Woord van God is wat bepaalt of je een Christen bent. De dag wanneer jullie het Woord van God vervangen door een mensgemaakt surrogaat, is de dag waarop jullie ongehoorzaam zullen zijn aan het Woord van God.

Jullie kunnen in Mijn Ogen slechts gehoorzaam blijven, in Mijn Kerk op Aarde, indien de Waarheid wordt in stand gehouden. Jullie moeten nooit bevreesd zijn om de Waarheid te verkondigen, want alleen de Waarheid zal jullie vrij maken.

Jullie Jezus