1022 – God de Vader: Ik kom om de gelovigen te verzamelen. Mijn Tijd is er binnenkort omdat de Barmhartigheid van Mijn Zoon bijna op jullie neerdaalt
Maandag 13 januari 2014, 16.56 u.

Ik ben God de Vader. Ik Ben Die Is. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de Omega.

Mijn liefste dochter, luister naar Mij want Ik kondig aan dat Mijn Tussenkomst om de vernietiging van het menselijk ras te voorkomen, binnenkort zal plaatsvinden.

Wanneer jullie van geen kwaad horen – betekent dat niet dat het niet bestaat. Er wordt een goddeloze daad gepland om oorlog te voeren, met als enig doel om zoveel mogelijk mensen te vernietigen. Het vermogen van de mens om slechte daden tegen mijn kinderen te voltrekken is nog nooit zo groot geweest. De bekwaamheid van de mens om technologie te produceren is nooit groter geweest, maar deze kennis wordt op grote schaal misbruikt en de plannen om elk deel van jullie leven te beheersen zijn in een vergevorderd stadium.

Zij, mijn vijanden, willen controleren wat jullie eten, drinken en al wat jullie doen om de Waarheid te bevorderen, zoals Ik die aan jullie heb gegeven. Ze zullen niet rusten tot op de dag dat ze de controle hebben over jullie landen, jullie financiën en jullie gezondheid. Terwijl deze plannen zichtbaar worden, zullen ze ook alle religies overnemen. Omdat zo veel mensen niet in Mijn Bestaan geloven, zal er weinig verzet zijn tegen hun slinkse plan om de zielen van Mij te stelen.

Wanneer de mens gelooft dat hij God kan trotseren, dan weet hij niet echt wie Ik Ben. Als hij niet weet Wie Ik Ben, dan weet hij niets. Zijn hart werd verhard, zijn verstand afgestompt en zijn ziel tot lood gemaakt.

Hij die zichzelf van Mij verwijdert, is verloren. Hij die tegen Mij vecht, met de bedoeling om de zielen van Mijn kinderen te stelen, is dood voor Mij en zijn lot is gedoemd.

Ik zal nu ingrijpen om de voltrekking van deze vreselijke, slechte gruweldaad te stoppen. Wanneer Ik daarmee klaar Ben, zal Ik jullie ogen openen, jullie hart aanhalen en jullie met verwondering vullen. Binnenkort zal Ik de Waarheid onthullen, omdat er zo veel van jullie niet langer in geloven.

Ik Ben al wat is, en zal zijn. Ik Ben jullie Vader, Alwetend, Alziend, Geheel Liefde en Geheel Barmhartigheid. Ik kom om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd is er binnenkort, aangezien de Barmhartigheid van Mijn Zoon bijna op jullie neerdaalt.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste