1020 - Mensen die in de huidige wereld leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden.
Zaterdag, 11 januari 2014, 10:48 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet hoeveel Ik van de mens houd, want Ik houd zelfs van de meest eenvoudige, de meest gekwelde en de meest onwaardige. Wie gelooft dat Ik de ene boven de andere verkies, kent Mij niet. Ik kan sommige zielen begunstigen, in het bijzonder uitverkoren zielen, maar Ik houd niet meer, en ook niet minder van hen, dan van de zielen van de aangetaste mensen.

Ik kijk naar elke ziel met liefde in Mijn Hart. Ik blijf dicht bij ieder van jullie, want jullie zijn van Mij – van Mijn Vader. Terwijl Ik kan beledigd zijn door jullie zwakheden en boos op jullie kwade bedoelingen en verlangens, sterft Mijn Liefde voor jullie nooit. Alle zondaars zijn door God geliefd – ongeacht wat ze hebben gedaan. God heeft de ultieme Macht over de bestemming van elke ziel en deze Macht is van Hem.

Ik Ben de enige Autoriteit om te Oordelen. Niet één mens onder jullie werd dit recht gegeven. Wanneer hij een ander schuldig acht aan zonde, dan mag hij die persoon alleen straffen door boetedoening, niet door de dood. Geen mens, rechter, politiek leider of lid van Mijn Kerk op Aarde, kan ooit een mens tot de dood veroordelen vanwege zijn zonden – ongeacht hoe slecht ze ook zijn. Niemand kan een ander veroordelen tot de Hel, want als hij een ziel verdoemd verklaart, dan zal hij het zelf zijn die in de plaats verdoemd zal worden, ongeacht hoe vele heilige handelingen hij in Mijn Naam kan hebben uitgevoerd.

Hoe verspillen jullie toch zo veel tijd in het veroordelen van elkaar, in plaats van het geschenk te aanvaarden dat jullie kregen – de gave van liefde voor elkaar. Houd van de Gave die door God aan jullie allemaal werd gegeven en die van jullie is om weg te schenken  op welke manier jullie dat ook willen - mits het overeenstemt met de Wil van Mijn Vader.  Toch geloven velen die Mij, Jezus Christus, liefhebben, dat Ik elke handeling die de haat jegens elkaar voedt door de vingers zie. Jullie moeten in plaats daarvan weten dat Ik gewoon wil dat jullie elkaar liefhebben en standvastig trouw blijven aan het Woord van God, dat opgenomen is in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Het Woord is eeuwig - het verandert niet - nooit. Mensen die in de huidige wereld leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden. Jullie mogen meer kennis en meer informatie hebben, maar jullie zijn niet groter dan de generaties die voor jullie kwamen. De mens is sterfelijk. Wat dat betreft zal er niets veranderen, totdat Ik jullie Eeuwig Leven breng.

Stop en denk na. Mijn Onderrichtingen zijn nog steeds dezelfde als deze aan de mensheid gegeven tijdens Mijn Tijd op Aarde. Het enige verschil is nu dat, als gevolg van de vooruitgang in de wetenschap, veel mensen denken dat ze groter zijn dan God. Velen geloven zozeer in hun onsterfelijkheid dat zij hebben besloten niet te aanvaarden dat ze door God geschapen zijn. Velen denken dat ze de macht hebben om Gods Wetten te herschrijven.

Velen hebben besloten om een nieuwe Toren van Babel op te richten en wanneer ze dat doen, zal die naar beneden komen door slechts een slag van Mijn Vaders Hand. Dan zal de mens beseffen dat het leven alleen kan bestaan met God en voor God, in overeenstemming met de Wil van God. Er bestaat geen leven zonder God.

Jullie Jezus