1019 – Mijn Liefde voor de mensheid is alomvattend. Ik bemin allen, ook diegenen die de gemeenste daden plegen.
Donderdag 9 januari 2014, 21.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, kijk rondom je en wat zie je? Een wereld vol tegenstellingen. Aan de ene kant zal je liefde, vreugde en welwillendheid vinden. Maar aan de andere kant zal dat bestreden worden door de haat die de duivel heeft voor de mensheid.

Gelijk welke onrust, leed, verwarring, wantrouwen, venijn, haat en kwaad die je ziet plaatsvinden in de wereld: weet dat dit alleen kan voortkomen uit één bron. De gesel van de mensheid, dat is Satan, heeft onder Gods kinderen wanhopig ongeluk gezaaid. Hun pijn wordt dan Mijn pijn en dat is waarom de duivel dergelijke verwarring teweegbrengt – om Mij te schaden

Mijn dochter, overal waarheen je vanaf vandaag ook loopt en welk gezicht je ook ziet: het zal zijn zoals Ik hen zie – elk als een kind van God. Hoe bemin Ik hen allen, hoe wens Ik ieder van hen te koesteren, ongeacht hun fouten of hun zonden. Het maakt geen verschil wat zij gedaan hebben om Mij te beledigen; Ik bemin hen nog altijd, elk van hen, iedereen. Ik voel grote vreugde wanneer Ik de liefde van hen zie afstralen – een liefde die zij ontvangen hebben als een Geschenk van Mijn Vader die hen geschapen heeft. Hun liefde is Mijn Liefde en zij trekt andere zielen naar hen toe en zo verspreidt zich de Liefde van God overal.

Maar wanneer Ik pijn en lijden waarneem, in gelijk welke ziel, dan wordt hun pijn de Mijne. Hun pijn kan veroorzaakt worden door vreselijk lijden, teweeggebracht door een gebrek aan liefde voor anderen, wat een gevoelen van uitzichtloze verlatenheid meebrengt. Ik voel bovendien hun eenzaamheid en afzondering en dat ontvlamt verder Mijn Medeleven.

Dan zijn er die zielen die al hun tijd besteden aan het najagen van zaken die niet van Mij komen. Zij die Mij verwerpen, breken Mijn Hart helemaal in tweeën. Hoeveel Tranen van Bloed heb Ik niet gestort voor deze zielen, want zij hebben de navelstreng doorgeknipt die hen verbindt met hun Verlosser – hun enige hoop op Redding. Wanneer jij, Mijn dochter, deze zielen ontmoet, zal je een vreselijke smart voelen in jouw hart, net zoals Ik voor hen voel.

Ten slotte zijn er diegenen die beweren dat zij Mij vertegenwoordigen maar die niet waardig zijn om Mijn Voeten te vegen. Hun haat tegenover Mij is veroorzaakt door hun eigenliefde. Toch hunker Ik naar hun zielen, hoe dikwijls zij Mij ook beledigd en Mijn kudde misleid hebben.

Mijn Liefde voor de mensheid is alomvattend. Ik bemin allen, ook diegenen die de gemeenste daden plegen. Zo zal het zijn tot het einde. Ik zal alle zielen tot op de laatste dag omhelzen wanneer, na al Mijn inspanningen om zielen te redden zijn uitgeput, alleen diegenen voor altijd voor Mij verloren zijn die in de afgrond van het beest lopen en die Mij weigeren, niettegenstaande zij weten hoezeer Ik hen bemin.

Bemin elkaar altijd met fouten en al – zoals Ik jullie bemin. Wanneer jullie iemand afwijzen, denk dan aan Mijn Liefde en blijf stil. Wanneer jullie een ander verachten, weet dan dat deze haat niet van Mij komt. Wanneer jullie naar elkaar kijken, zie elkaar dan alsof het door Mijn Ogen is. Jullie zouden niemand van hen uit de weg mogen gaan. Betoon in plaats daarvan medeleven tegenover diegenen die jullie mishagen, jullie beledigen of jullie schade toebrengen, want zij zijn bemind door Mij. Indien jullie Mij beminnen, dan zullen jullie liefde betonen tegenover allen met wie jullie in contact komen.

Liefde is aanstekelijk omdat zij van God komt. Van liefde kan alleen maar goeds komen.

Jullie Jezus