1018 – Wanneer jullie deze nieuwe litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie uitstel geven
Woensdag 8 januari 2014, 21.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat jullie allemaal, wanneer jullie in de tijd van duisternis het Woord van God verdedigen, jullie elke Genade van Mij zullen nodig hebben, indien jullie overeind willen blijven. Wanneer jullie een beroep op Mij doen om jullie ziel te overspoelen met Mijn bijzondere Genaden, zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mij te volgen.

Ik vermaak aan alle moedige en loyale zielen onder jullie deze bijzondere genaden. Wanneer jullie deze nieuwe Litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie uitstel verlenen.

Litanie (6) Gave van Genaden

O liefste Jezus, mijn geliefde Redder,

Vul mij met Uw Liefde.

Vul mij met Uw Kracht.

Vul mij met Uw Wijsheid.

Vul mij met Uw Volharding.

Vul mij met Uw Nederigheid.

Vul mij met Uw Moed.

Vul mij met Uw Passie.

Amen.

Aan de zielen die dit in tijden van vervolging bidden, weet dat Ik deze Genaden over jullie zal uitstorten. Jullie zullen rustiger, sterker en moediger worden, wanneer jullie Mijn zwaar Kruis dragen naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Het belangrijkste is dat jullie niet bezwijken voor de pesterijen waarmee jullie mogelijks kunnen geconfronteerd worden in Mijn Heilige Naam.

Jullie zullen op een standvastige en waardige manier wandelen, terwijl jullie het Woord van God blijven handhaven. Voor iedereen die op deze oproep reageert en deze speciale Litanie bidt: jullie zullen in jullie hart een vreugde voelen, die er voordien niet was. Jullie zullen ook vol zelfvertrouwen zijn in de wetenschap dat jullie gezegend zijn door de Kracht van de Heilige Geest en de Waarheid zal altijd in jullie hart regeren.

Ik bemin en zegen ieder van jullie nu – in de Naam van de Vader, en de Zoon en van de Heilige Geest.

Jullie Jezus