1017 – Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij vallen voor het komende bedrog, dan wil dat niet zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het betekent het volgende …
Dinsdag 7 januari 2014, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, net wanneer de getrouwen het zullen uitschreeuwen: “Genoeg – wij kunnen niet (langer) verdragen te zien hoe het kwade over het goede triomfeert” - juist dan zal alle pijn tot een abrupt einde komen.

De zuivering van het kwaad vereist dat het toegestaan wordt zich eerst te verspreiden. Dat is een test voor de mensen met boosaardige harten, die als eersten zullen aangetrokken worden. Wanneer zij zich in de leegte van het kwaad storten, zullen zij ofwel de pijn weerstaan die dat in hun ziel teweegbrengt ofwel zullen zij toestaan zelf naar nieuwe diepten te worden meegenomen, steeds verder en verder weg van het Rijk Gods.

De zielen van de getrouwen zullen tot het uiterste getest worden en zij zullen gekweld worden door de verwarring die hen te wachten staat. Velen zullen in hun hart weten, dat datgene waarvan zij geloofden dat het waar is en dat zij steeds gekoesterd hebben, niet langer beschouwd wordt als de Waarheid. En zo zullen zij niet meer in staat zijn te oordelen wat van Mij is en wat niet. Hun geloof zal ondersteboven gekeerd worden en velen zullen zichzelf verwikkeld zien in een nieuwe door mensen gemaakte leer, die nooit als juist zal ervaren worden. Zij zullen er zich ongemakkelijk bij voelen en velen zullen niet in staat zijn hun angsten toe te vertrouwen aan diegenen die aangeduid werden als Mijn gewijde dienaren. Zij zullen niet meer weten bij wie om raad te moeten gaan voor de Waarheid.

Zij zullen getuigen moeten zijn van de openbare afkondiging die de zonde zal verheerlijken, wanneer zal verklaard worden dat de mens zwak is – en dat God toch weet dat de mens, verzwakt door de zonde, alleen maar een slachtoffer is. In plaats van getuige te moeten zijn van de zonde in al haar lelijkheid, zullen zij gedwongen worden hun toestemming te geven en de nieuwe wetten te aanvaarden, die in de Kerk zullen geïntroduceerd worden.  Men zal van hen verwachten dat zij de nieuwe wetten in ere houden en respecteren, die jullie allen zullen oproepen om de eigenheid van elke mens te respecteren evenals jullie recht te zijn wat jullie verlangen en te doen wat jullie verkiezen.

Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij vallen voor het komende bedrog, dan wil dat niet zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het betekent dit: zij zullen kiezen in welk deel van Mijn Leer zij willen geloven. Vervolgens zullen zij beslissen met welke delen zij niet akkoord gaan. Dan zullen zij beweren dat Jezus met deze nieuwe interpretatie zou instemmen, indien Hij vandaag op de Aarde zou rondwandelen. O hoe weinig hebben zij geleerd en hoe zal de hoogmoed hen naar beneden trekken. Wanneer de kastijding rondom hen neervalt en zij beseffen hoezeer zij Mij beledigd hebben, zullen zij van ontzetting schreeuwen, wanneer zij oog in oog komen te staan met de gerechtigheid die hen zal treffen.

Op die dag, wanneer de Waarheid zal geopenbaard worden, kunnen diegenen die zichzelf in ongenade gebracht hebben en Mij bestreden hebben – hun geliefde Jezus, Die hun slechts Barmhartigheid wilde betonen – alleen gered worden door de gebeden van Mijn Restleger.

Jullie Jezus