1016 Ė Jullie zullen binnenkort getuige zijn van het grootste bedrog dat ooit aan de wereld is toegebracht door Satan
Dinsdag 7 januari 2014, 12.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord zal intact blijven, want Mijn geliefde trouwe volgelingen over de hele wereld, die Mijn Restkerk zullen vormen, zullen nooit van de Waarheid afwijken.

Zoveel van Mijn volgelingen zullen opkomen om Mijn Restleger te vormen in elke natie in de wereld, waaronder ook de communistische regimes. De Heilige Geest wordt nu gezonden om elk en ieder deel van dit kleine, maar krachtige Leger van Mij te bedekken. Binnenkort zullen al Mijn leerlingen de Woorden van de profetieŽn, aan de wereld gegeven door deze Missie, overal verspreiden. Ze zullen nu naar buiten treden en de EvangeliŽn, Mijn Woord en Mijn Beloften aan allen bekend maken. Ik zal nooit toelaten dat het geloof van Mijn volgelingen verdort en vervaagt. Er zullen echter slechts weinig zielen zijn die trouw blijven aan het Woord, zoals het aan de mensheid werd gegeven in de Bijbel.

Mijn Licht zal stralen zoals de zon op al die plaatsen waar Mijn geliefde discipelen reageren op Mijn Oproep op dit moment. Dit is een Oproep uit de Hemel om jullie uit te nodigen om Mijn Kruis op te nemen en Mij, jullie Jezus, te volgen naar de uiteinden van de Aarde. Ik wil dat door jullie te verspreiden om de Waarheid van de Allerheiligste Drievuldigheid te verkondigen, dat jullie Me zullen helpen om de verlorenen, de verwarden, de zwervenden en diegenen die Mij niet kennen, te verzamelen.

Jullie zullen alle religies toeroepen en hun Mijn Woord geven. Door de Gebeden die Ik jullie geef, zullen ze gezegend zijn. Verheug jullie, diegenen van jullie die weten dat Ik het ben, Jezus Christus, Die jullie roept in deze tijd van grote veranderingen. Jullie zijn inderdaad gezegend. Weet dat Mijn Liefde voor jullie zodanig is dat Ik jullie zal begeleiden, jullie zal versterken en jullie de moed van leeuwen zal geven in jullie missie. Jullie zullen met liefde en welsprekendheid spreken en het Vuur van de Heilige Geest zal uit jullie mond stromen. Deze Gave zal miljoenen terug naar Mij trekken. Ik Ben jullie nu aan het voorbereiden want jullie zullen binnenkort getuige zijn van het grootste bedrog dat ooit aan de wereld is toegebracht door Satan.,

Wanneer jullie Mij toebehoren, zullen jullie in staat zijn om de wereld te verdedigen tegen de overspoeling door de slechtheid van de Boze in zijn laatste dagen. Jullie zullen niet mislukken. Jullie zullen lijden. Jullie zullen geconfronteerd worden met afkeuring, tegenkanting en beschuldigingen van ketterij, hoewel jullie gewoon de mensen zullen herinneren aan datgene wat vervat is in de Heilige EvangeliŽn.

Wees in vrede, want Mijn Gaven zullen jullie ondersteunen tijdens deze strijd. Jullie zijn nu klaar voor Mijn vijanden die binnenkort bekend zullen worden, en die gewacht hebben om zich vrijpostig aan de wereld bekend te maken. Dat zal dan de tijd zijn om Mijn laatste plan te voltooien voor de redding van de mensheid.

Ik Ben in jullie, met jullie en Ik zal altijd in jullie hart en ziel wonen.

Jullie geliefde Jezus