1015 – Al is er slechts een greintje trots in de ziel, dan zal de Heilige Geest er nooit binnengaan.
Zondag 5 januari 2014, 19.34 u.

Mijn zeer geliefde dochter,  wanneer het Vuur van de Heilige Geest de ziel van iemand binnenkomt, dan is het eerste antwoord ere en van tranen. Het tweede antwoord is er een van verbazing. Het derde antwoord is het besef van iets buitengewoons – een innerlijk begrijpen van Gods Waarheid en al wat Hij verlangt – heeft die bepaalde ziel overvallen. Plots is er een vrede neergedaald, zowel als een doordringend begrijpen van het mysterie van Gods Bestaan – van de Liefde van God. Alle dingen, overeenkomstig het Woord van God, worden duidelijk.

Enkel zij die hun wil aan God hebben overgeleverd en alle menselijke trots en intellect afgeschud en deze dingen aan Hem geschonken hebben zijn in staat deze Gave van de Heilige Geest te ontvangen. Al is er slechts een greintje trots in de ziel, dan zal de Heilige Geest er nooit binnengaan.

Enkel zij die geloven dat God Al-Machtig is en dat de mens niets is en onwaardig om voor Hem te staan, kunnen hun wil opgeven. Enkel zij die bereid zijn om alles te doen wat van hen verlangd wordt, om de Heilige Wil van God te volbrengen, overeenkomstig Zijn Woord, kunnen de Gaven ontvangen om het Woord te verkondigen, dat which will have any real impact.

Gelijk wie die beweert de Waarheid te verkondigen, en zegt dat hij door de Heilige Geest geleid wordt, zal nooit op zijn eigen grootheid prat gaan. Hij zal nooit de aandacht trekken op zijn gaven, zijn talenten, zijn kennis, zijn heiligheid of zijn nederigheid. Want wanneer iemand dat wel doet, in de Heilige Naam van God, dan werd deze niet gezegend door de Geest van Vuur – de Vlam dat het mensenhart doet ontbranden, zodat hij met liefde het Woord van God beantwoordt.

Gedurende Mijn Tijd op Aarde, maakte Ik het voor jullie allen duidelijk dat hij die zich boven Mij wil verheffen in de wildernis zal geworpen worden. Hij die zich vernedert voor Mij zal verheven worden.

Jullie Jezus