1014 – Moeder van Verlossing – Wij gingen eerst naar Judea en dan werd mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland.
Zaterdag 4 januari 2014, 13.50 u.

Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van mijn Zoon, waren de weeën duidelijk in alles wat ons overkwam. Ik vluchtte naar Elizabeth voor vertroosting, in de wetenschap dat ze gezegend was met inzicht, door de Heilige Geest aan haar gegeven. Ik en mijn geliefde echtgenoot, zochten dit toevluchtsoord van vrede uit, op een moment dat we zo overweldigd waren door de kennis van wat zou komen.

Toen mijn tijd naderde, werd bij elke stap die we namen, elke (mogelijke) hindernis voor onze voeten geplaatst, opgezet door de geest van het kwaad. Deuren werden in ons  gezicht dichtgeslagen, mensen die wij kenden meden ons en wij werden de wildernis ingedreven. En zo eindigden we ten slotte zonder een dak boven ons hoofd en in een schuilplaats die alleen geschikt was voor dieren, terwijl de Heilige Messias in de wereld kwam als een pauper. Er waren geen ceremonies, geen kroning, geen erkentelijkheid. Er waren slechts een paar mensen overgebleven om mij te troosten in mijn eenzaamheid. Maar toen mijn Zoon werd geboren, verlieten mij alle gevoelens van angst. Alles wat ik voelde was een liefde van de meest Goddelijke Aanwezigheid. Eindelijk heerste vrede in mijn Hart.

Door de Kracht van de Heilige Geest werden ons hulp en vertroosting geboden, al waren ze weinig in getal. Hoewel de geboorte van Jezus Christus een bescheiden en nederige gebeurtenis was – waar slechts een paar mensen bij betrokken waren – had het woord zich verspreid. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. Velen hadden de geboorte verwacht. Velen hadden gehoord van de gebeurtenis en velen spraken er ook over. Toen het bekend werd dat Jezus Christus, de aan de mensheid beloofde Messias, geboren was, begon de oppositie toe te nemen. De gemene aanval van Herodes en al zijn dienaars, toonde aan hoezeer de Tegenwoordigheid van God angst brengt in de harten van de bozen.

Vanaf die dag werd ik de beschermvrouw van mijn Zoon, en mijn geliefde echtgenoot Jozef organiseerde onze veiligheid vele malen nadien. We zijn vele jaren op de vlucht geweest van de ene plaats naar de andere. Zoveel tegenstand zagen we onder ogen – zoveel angst, zoveel haat. Dat was ons lot. Vanaf het moment dat mijn Zoon op de leeftijd van twaalf jaar prekend in de tempel werd gevonden, zijn we met Hem ondergedoken.

Jozefs familie was erbij betrokken om ons over de grens te smokkelen en wij reisden vele jaren lang. We gingen eerst naar Judea en toen werd mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland. Overal waar wij gingen bracht de Aanwezigheid van mijn Zoon vele wonderen teweeg, hoewel Hij Zichzelf nooit publiekelijk als de Messias presenteerde. Er werd goed voor Hem gezorgd en wij zagen Hem dikwijls. We leefden in vrede, liefde en harmonie en zonder mijn echtgenoot, Jozef, zouden we nergens anders  kunnen naartoe gegaan zijn om mijn Zoon te beschermen totdat Zijn openbare Missie begon.

En nu Zijn Tweede Komst op handen is, zal elke (mogelijke) hindernis voor Zijn Aankomst worden geplaatst. Elk woord uit de mond van Zijn profeet zal vaneen gescheurd en bespot worden. Slechts een handvol mensen zullen bekend zijn met de Waarheid rond deze Missie en vele deuren zullen dichtgeslagen worden in het gezicht van diegenen die Zijn instructies volgen. Deze Missie is een eenzame voor jou, mijn kind, en jou wordt gevraagd om gehoorzaam te blijven in alle dingen die jou door God worden bekend gemaakt.

Hulp zal worden gezonden. Hulp zal ook ophouden wanneer het de Wens van mijn Zoon is. Al ziet men maar weinig mensen die deze Missie te volgen, toch geloven miljoenen meer er helemaal in. Want het Woord van God zal altijd diegenen aantrekken die tot Hem behoren, door de kracht van de Heilige Geest.

De geboorteweeën zijn begonnen en de arbeid zal niet al te lang duren. Binnenkort zal de geboorte van een nieuw begin aanbreken en dan zal de Dag van de Heer eindelijk aankomen. Kinderen, wees in vrede, want al deze dingen moeten geschieden voordat de aarde gezuiverd wordt van zonde.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing