1013 – Ik zal altijd antwoorden aan diegenen van jullie die om Barmhartigheid smeken voor andere zielen.
Zaterdag 4 januari 2014, 13.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ofschoon Mijn Gerechtigheid moet gevreesd worden, zal Ik altijd antwoorden aan diegenen van jullie die om Barmhartigheid smeken voor andere zielen. Ik beloof jullie dat door het bidden van Mijn Kruistochtgebeden en door andere gebeden, waarin jullie Mij vragen om Mededogen te tonen, Ik zal luisteren en dienovereenkomstig handelen.

Mijn Barmhartigheid is grenzeloos en spreidt zich uit over alle zondaars wanneer zij en anderen verlossing zoeken. Mijn Liefde is eindeloos. Mijn Mededogen onbeperkt. Laat toch niemand ooit twijfelen aan Mijn Belofte en Mijn Verlangen om iedereen te redden, inbegrepen Mijn vijanden. Mijn geliefde volgelingen, overal in de wereld - ook zij die niet vertrouwd zijn met deze Boodschappen - Ik verzoek jullie dringend te bidden, bidden, bidden voor jullie eigen zielen en die van anderen, daarin begrepen gelovigen, niet-gelovigen en diegenen die de Waarheid niet kennen.

Mijn Liefde voor jullie is daar voor jullie allemaal, om haar te zien, haar te ervaren, haar te leven. Al wat jullie moeten doen is te antwoorden zoals Ik het jullie geleerd heb. Heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb. Wees barmhartig wanneer zij jullie geselen door voor hen te bidden. Wees vrijgevig met jullie tijd door flink te werken en te bidden om de zielen te redden van diegenen die ver van Mij verwijderd zijn.

Dat is Mijn grootste Wens. Ga in vrede.

Julie Jezus