1012 Veel zal geopenbaard worden aan Gods kinderen vr de Grote Dag van de Heer
Vrijdag 3 januari 2014, 21.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen de oude profeten door God werden opgeroepen om de Waarheid te verkondigen, waren ze niet geen van hen overdreven enthousiast met de hun gegeven Kelk van het Ware Woord van God. Het was zo overweldigend voor elk van hen van wie de meesten niet onderricht waren in de Woorden van de Schrift en veel van wat hun werd gegeven had geen betekenis voor hen. Maar de Kracht van de Heilige Geest trok hen aan en dat stelde hen in staat om het Woord van God te spreken, precies zoals Het aan hen was gegeven. Velen krompen van de schrik ineen. Sommigen liepen weg. Diegenen die wegliepen kwamen terug. Wanneer God een profeet zendt, betekent dit dat er iets van grote betekenis door Hem gepland wordt. Profeten, boodschappers van God, openbaren alleen datgene aan de wereld wat nodig is voor de redding van zielen.

Mijn dochter, laat weten dat deze Missie degene zal zijn waarin de Stem van God ervaren zal worden alsof het een donder was, die in elk deel van de Aarde gevoeld zal worden. Veel zal aan Gods kinderen worden geopenbaard, vr de Grote Dag van de Heer aanbreekt. Het is noodzakelijk dat dit gebeurt, want mocht Hij de mensheid niet waarschuwen, dan zou Hij Zijn belofte aan de profeten Mozes, Danil en Johannes niet vervullen. Wanneer God een Belofte maakt, wordt die altijd vervuld.

Vrees nooit een ware profeet, want zij spreken de Woorden die God in hun mond legt om uwentwil.

Het kan angst veroorzaken om het Woord van God te horen dat vandaag gesproken wordt.  Dat kan overweldigen en in zekere mate vrees teweegbrengen. Nochtans, mocht het Woord geen nieuw leven zijn ingeblazen, opnieuw ademend gemaakt worden en onder jullie leven, zouden jullie de kloof de afstand tussen jullie en God te groot vinden. De kloof sluit nu, aangezien Mijn Woorden, door Mijn Vader aan jullie gebracht, jullie troost zullen brengen meer vreugde dan verdriet, meer moed dan angst en meer vertroosting dan huilbuien.

Luister aandachtig naar dit, Mijn dochter. Jullie mogen nooit proberen om Mij weg te duwen terwijl al wat Ik wil doen is jullie allen in Mijn Heilig Armen te wikkelen en jullie in Mijn Hart te trekken. Mijn Woord kan somber zijn, Mijn profetien moeilijk om te horen en de goddeloze daden van de mens ontstellend om getuige van te zijn, maar vergeet nooit dat al deze dingen zullen voorbijgaan.  Ze zullen worden vergeten. Zij zullen van weinig belang zijn. Want de wereld, het leven dat voor jullie ligt, zal grote vreugde en gelach meebrengen, als de Liefde van God zal gevoeld worden in elke plaats, elk huis, elke ziel en ieder hart.

Dit is het laatste deel van Mijn Plan om de Aarde en alle levende wezens te redden. Het zal vele moeilijkheden en beproevingen meebrengen. De wreedheid van de mens zal de meest schrijnende van alle zijn om te weerstaan en de afwijzing van Mij, Jezus Christus, zal de laatste druppel zijn in de Ogen van Mijn Vader. Toch zal deze laatste confrontatie niet lang duren voordat de mens zal worden bevrijd van de vreselijke haat, die in de wereld bestaat.

De Kracht van de Hemel is niet te onderschatten, want de Tussenkomst van Mijn Vader zal t krachtig zijn voor Zijn vijanden om weerstand te bieden. Dus wees in vrede. Aanvaard Gods Tussenkomst Zijn Grote Liefdesdaad, die aan jullie wordt gegeven door het Woord, dat uit de mond van Zijn profeten komt. Al die dingen zijn bedoeld om jullie te beschermen, jullie dichter bij Mij te brengen en een Nieuw Begin te creren waar geen einde aan zal komen.

Jullie Jezus