1010 - Moeder van Verlossing: de Waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal van achteren naar voren worden voorgesteld.
Woensdag 1 januari 2014, 13.44 u.

Mijn kind, moedig alstublieft al Gods kinderen aan om te volharden gedurende de beproevingen die zullen komen. Alle Christenen zullen veel uitdagingen onder ogen moeten zien. Zij zullen getuigen moeten zijn van de goddeloze geloofsafval waarmee diegenen te  koop zullen lopen bij wie ze leiding zoeken om geheel Christelijk te leven.

Degenen die binnenkort zullen worden benoemd, in de hoogste rangen van de Kerk van mijn Zoon op Aarde, zullen niet van God zijn. Zij zullen mijn Zoon niet dienen en zullen binnen de Kerk vele leerstellingen en wetten veranderen. Zo snel zullen ze dergelijke wijzigingen overbrengen, met veel nieuwe boeken, missalen en brieven die zullen worden geïntroduceerd, dat jullie dan zullen weten dat zulke werken jaren moeten hebben gekost om voor te bereiden. Het zou niet mogelijk zijn om dergelijke radicale veranderingen in zoveel formaten in circulatie te brengen, ware dat niet het geval. Dit zal één van de eerste tekenen zijn waardoor jullie zeker kunnen zijn dat deze binnenkort-te-introduceren, verdraaide leer met grote zorg zal samengesteld zijn.

Veel mensen zullen deze veranderingen in de Kerk niet herkennen en diegenen die dat wel doen zullen ze toejuichen, want die (wijzigingen) zullen de schuld verlichten die ze voelen vanwege hun zonden. Ten slotte zullen ze opgelucht zijn, want nu zal het betekenen dat ze in staat zijn om openlijk hun aanvaarding te verkondigen van alle dingen die God beledigen. Want als de Kerk verklaart dat zonde een natuurlijke zaak is en een deel van de menselijke natuur, dan betekent dat heel zeker, dat de zonden niet langer van tel zijn. Dan, door het grote belang te beklemtonen van de zorg voor ‘s werelds armen en hongerenden, zullen zij zichzelf heilig achten in Gods Ogen.

Wanneer mijn Zoon in het openbaar wordt ontkend en wanneer Zijn Woord verdraaid wordt, zal de grootste zorg in grote publieke daden van naastenliefde worden gestoken. Dat zal de aandacht afleiden van de realiteit. Het zal afleiding teweegbrengen en ten slotte zal het Ware Woord van God niet meer worden besproken. Wanneer alle religies onder één dak worden gebracht terwijl de standpunten van de heidenen met veel respect worden behandeld, dan zullen mensen bang zijn om op te staan en de Waarheid te verkondigen. Indien en wanneer ze dat durven doen, zullen ze beschuldigd worden van godslastering.

De dag nadert snel waarop jullie zullen beschuldigd worden van ketterij indien jullie jezelf als  ware Christen bekendmaken en jullie de mensen aan het Woord van God herinneren. De Waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal van achteren naar voren worden voorgesteld. Niets zal ordelijk zijn. Niets zal zinvol zijn in de nieuwe regels die binnenkort in de Kerk van mijn Zoon zullen worden ingevoerd. Het is belangrijk dat ongeacht hoe onpopulair jullie ook zullen worden, jullie altijd trouw moeten blijven aan het Woord van God.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing