1009 – Wanneer jullie trachten om het Woord van God te herschrijven, zijn jullie schuldig aan godslastering.
Maandag 30 december 2013, 20.06 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn Gezag in vraag stellen, ontkennen jullie de Waarheid. Wanneer Mijn Woord dat in steen werd gebeiteld, door jullie uitgedaagd wordt, dan aanvaarden jullie de Waarheid niet. Wanneer jullie trachten het Woord van God te herschrijven, zijn jullie schuldig aan godslastering. De wereld werd gewaarschuwd dat niemand – noch een gewijde dienaar, noch een uitverkoren ziel, noch een profeet – ooit iets zou mogen toevoegen aan of weglaten van het Woord dat in Mijn Vaders Boek werd opgetekend. Toch is het juist dat wat zal gebeuren wanneer zij die beweren de gekozen leiders te zijn binnen Mijn Kerk op Aarde, knoeien met de Waarheid. Die dag is zeer nabij. Dat is de dag waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Want gelijk wie die durft te knoeien met het Woord zegt daarmee dat hij boven God staat. Hij die beweert boven God te staan, door zijn handelingen of daden, kan nooit Mijn vertegenwoordiger zijn.

Omdat het geloof van de mens zo zwak is en omdat er maar weinig kennis bestaat over het Nieuwe Testament, zullen velen bedrogen worden en ketterij als Waarheid aanvaarden. Dat zal hun ondergang zijn.

Mijn Tussenkomst zal geschieden door de uitstorting van de Heilige Geest, om diegenen die Mij trouw blijven te verlichten. Nu zal die test als volgt gaan. Indien jullie echt geloven in Mijn Bestaan, Mijn Zending, Mijn Kruisiging, Mijn Verrijzenis uit de doden en de Belofte van Verlossing, dan zullen jullie Mijn Woord dat jullie in de Heilige Bijbel gegeven werd nooit op de proef stellen. Indien jullie slechts voor een minuut geloven dat Ik gelijk welke nieuwe interpretatie zou zegenen van Mijn Evangelies of van Gods Geboden en al wat door Mij onderricht werd, met de bedoeling aan de moderne maatschappij tegemoet te komen, dan vergissen jullie je grondig.

De dag dat de leider, die beweert Mijn Kerk op Aarde te leiden, jullie zegt dat bepaalde zonden er niet langer toe doen, is de dag van het begin van het einde. Want dat is de dag waarvoor jullie moeten opletten. Dat zal de dag zijn waarop Mijn Kerk in het tijdperk van de duisternis zal binnengaan. Op die dag, mogen jullie nooit toegeven om Mij te verloochen -  om de Waarheid te ontkennen. Leugens kunnen de Waarheid nooit vervangen.

Jullie Jezus