1007 – Moeder van Verlossing – Mijn Zoon heeft mij opgedragen om deze belangrijke Boodschap aan de wereld mee te delen
Zaterdag 28 december 2013, 23.50

Mijn Kind, mijn Zoon heeft mij opgedragen om deze belangrijke Boodschap aan de wereld mee te delen. Hij verlangt dat allen die familie en vrienden hebben die God verwerpen en mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, verloochenen, moeten weten dat Hij hen met Zijn Genaden zal overstelpen wanneer jullie dit bijzondere Kruistochtgebed voor hen bidden. Wanneer jullie dit Gebed uitspreken zal Hij elk van hen groot mededogen betonen en Hij zal hen redden en terugtrekken uit de afgrond van verlatenheid.

Kruistochtgebed (131) – Gebed om Barmhartigheid

O mijn lieve Moeder van Verlossing, alstublieft, vraag uw Zoon, Jezus Christus, om gedurende De Waarschuwing en opnieuw op de laatste Dag, vooraleer zij voor uw Zoon verschijnen, Barmhartigheid te verlenen aan (noem al hun namen hier …).

Alstublieft, bid dat elk van hen zal gered worden en de vruchten van het Eeuwig Leven genieten.

Bescherm hen elke dag en breng hen bij uw Zoon, zodat Zijn Aanwezigheid aan hen getoond wordt, hun vrede van geest verleend wordt en zij grote Genaden verkrijgen. Amen.

Mijn Zoon zal omwille van deze Missie, uitzonderlijke Genaden doen neerkomen op zielen die Zijn Barmhartigheid nodig hebben. Hij zal altijd grootmoedig zijn wanneer zielen leven volgens Zijn Heilig Woord en Hem in hun hart verwelkomen.

Ga heen en verheug jullie, want dit is een van de meest bijzondere Gaven die Hij geschonken heeft aan al diegenen die Zijn Oproep vanuit de Hemel beantwoord hebben.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Verlossing