1006 - Al Gods kinderen zijn deel van Zijn buitengewone familie.
Zaterdag 28 december 2013, 23.36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van Wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Mijn Vader is Liefde. Allen die Hem omringen hebben Hem lief, net zoals jullie je de liefde voor een veel gekoesterde vader zouden inbeelden. Met Hem zijn is het meest natuurlijke gevoel en iedereen in de Hemel is in volledige eenheid met Hem. Ze voelen zich gekoesterd, geliefd en dit brengt hen een compleet gevoel van verbondenheid. Wanneer al diegenen die begunstigd zijn in Mijn Vaders Koninkrijk, zich met Hem verenigen, ervaren ze een extase waarmee jullie niets op Aarde kunnen vergelijken. Wanneer diegenen onder jullie die Mij, Jezus Christus, volgen en zich met Mij in verbondenheid verenigen, Mijn Vader leren kennen, zullen ook jullie dit gevoel van verbondenheid ervaren.

Al Gods kinderen zijn deel van Zijn buitengewone familie en elk is geliefd door Hem met een blijvende passie. Wie gezegend zijn met de Genaden uit de Hemel, en die zich dicht bij Mijn Vader voelen, jullie moeten weten dat jullie, aan de ene kant, een gevoel van ontzag zullen voelen als jullie met Hem in jullie hart spreken. Maar aan de andere kant zullen jullie je geliefd voelen en met een intuïtie, die jullie niet begrijpen, zullen jullie weten dat jullie Zijn kind zijn. Dat geldt voor al Gods kinderen, ongeacht de leeftijd. Want in Gods Koninkrijk bestaat leeftijd niet. Alle zielen worden verheven op basis van hun status en hoe zij voldeden aan de Wil van Mijn Vader.

Oh, hoe werd Mijn Vader vergeten en hoe dikwijls wordt Hij verkeerd begrepen. Hij is niet afschrikwekkend. Toch is Zijn Gerechtigheid Eindig. Hij is liefdevol en eerlijk en zal al doen wat Hij kan om de wereld te vernieuwen, zodat ze goed bereid is om Mij, Zijn geliefde Zoon, te ontvangen.

Jullie mogen nooit het gevoel hebben dat jullie geen beroep kunnen doen op Mijn Vader, want Hij is jullie Vader, de Almachtige, Die de Opdracht gaf om het leven te beginnen en Die de Opdracht geeft om het leven weg te nemen. Volg de Geboden van Mijn Vader. Aanvaard met dankbaarheid Zijn Gave van Mijn geboorte, dood en opstanding en het Eeuwig Leven zal van jullie zijn.

Jullie Jezus