1005 – Mijn plannen om de hele wereld te redden zijn klaar en Ik zal geen enkele ziel zonder meer opgeven
Donderdag 26 december 2013, 14.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Verlangen om jullie allen te troosten in deze tijd. Mijn plannen om de hele wereld te redden zijn klaar en Ik zal geen enkele ziel zonder meer opgeven. Elk afzonderlijk kind van God heeft het vermogen om te beminnen – zelfs zij die gescheiden zijn van God. Elke ziel is geboren met de Gave van de Liefde – de Gave van God, Die in elk woont zelfs als zij Hem niet (h)erkennen.

Liefde is een eigenschap die door Satan gehaat wordt, want God is Liefde. Ieder mens die een ander persoon liefheeft, voelt vreugde in zijn hart. Liefde is het meest natuurlijke gevoel en zij houdt het Licht van God gloeiend in een wereld van duisternis. Satan zal de liefde bij elke gelegenheid aanvallen. Hij zal ze wegrukken bij wie hij maar kan en er vele boosaardige vervangmiddelen voor in de plaats stellen. Wanneer hij het Sacrament van het Huwelijk aanvalt, dan verzwakt hij de liefde in elk van die verbintenissen totdat alleen haat overblijft.

Vriendschappen zal hij kapotmaken. Hij zal verdeeldheid, wantrouwen en haat veroorzaken wanneer en waar hij kan. Hij is de oorzaak van moord, daden van geweld tussen mensen, daden van onderdrukking, marteling en oorlog. Wanneer Satan de natuurlijke wet van de liefde aanvalt, die geschapen is door Mijn Vader, dan drijft hij mensen in een vreselijk zielenleed. Zij zullen geen vrede voelen wanneer de liefde in hun leven ontbreekt. Bij het ontbreken van de liefde zullen zij anderen niet vertrouwen en wanneer er haat is in de ziel van een persoon dan zal hij of zij anderen behandelen met een geweldige wreedheid.

Haat kan nooit van God komen. Haat komt van de duivel. Hij die haat evenaart de eigenschappen die aan Satan toebehoren. Omdat hij Satan imiteert, zal een mens dikwijls zijn haat verbloemen met een vriendelijk en geslepen voorkomen. Zeer dikwijls zullen mensen die  anderen haten, en met de bedoeling hen te verwarren, beweren dat zij alleen uit liefde spreken terwijl ze anderen schade toebrengen. De mens die haat zal, net zoals Satan, goed oppassen om zijn haat niet te tonen. Velen zullen beweren dat zij te goeder trouw handelen omwille van de noodzaak om eerlijk te zijn. Maar geen enkele haatdragende handeling kan ooit goede vruchten voortbrengen, want zoals rottend vlees zal zij bederf meebrengen en dan de dood van de ziel.

Liefde is het enige dat in Mijn Ogen telt. Wees ervan verzekerd dat allen die vervuld zijn van liefde – hetzij voor een ander hetzij voor God – dat zij reeds in de gratie staan. Zij die begunstigd zijn door God zullen van Mij Grote Barmhartigheid ontvangen. Aan hen echter wier ziel vervuld is van haat zal geen Barmhartigheid betoond worden tenzij zij zichzelf eerst verzoenen in Mijn Ogen. Jullie moeten eraan denken dat haat in gelijk welke vorm, en bijzonder wanneer die uitgedragen wordt in Mijn Heilige Naam, alleen de verwoesting van de ziel zal meebrengen.

Mijn Liefde is groter dan gelijk welke mens kan ervaren. Zij overstijgt jullie begripsvermogen. Omwille van de breedte en de diepte van Mijn Liefde voor jullie, zal Ik elk van jullie vullen met Mijn Heilige Geest. Mijn Liefde zal de liefde in jullie harten losweken, hoe klein die in elke ziel ook moge zijn. Dus, alstublieft, laat nooit de hoop varen dat Ik verlossing zal brengen aan de ganse wereld, want Mijn Geduld is eindeloos en Mijn Liefde eeuwig.

Jullie Jezus