1004 – Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn Geboorte vervangen worden door een grote ceremonie
Woensdag 25 december 2013, 09.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Woord dat Vlees is geworden. Mijn Lichaam omarmt de wereld van vandaag, maar de wereld, al viert hij dan ook Kerstmis, heeft geen boodschap aan Mijn Plan van Verlossing.

Kerstmis is niet langer de viering van Mijn Geboorte, maar een heidens surrogaat waar alle eerbetoon is weggevallen bij de zoektocht naar vervalsingen. Hoe zwak is het geloof van de Christenen geworden. Hoe hebben zij alles vergeten wat Ik de wereld leerde. Hoe veel zorg besteden zij toch aan materieel comfort dat alleen maar tot stof zal vergaan, terwijl zij de toestand van hun zielen totaal veronachtzamen.

Jullie zijn terechtgekomen in de tijden waarin het geloof van de meeste Christenen zo zwak is geworden dat er weinig gesproken wordt over of verwezen naar Mijn Luisterrijke Goddelijkheid. Mijn Onderrichtingen zij van geen enkele tel meer in jullie levens en veel priesters houden niet meer van Mij zoals zij dat zouden moeten doen. Neen, Mijn dochter, echt kennen zij Mij helemaal niet meer.

Ik zal niet rusten voordat Mijn Stem gehoord wordt, totdat Ik jullie wakker geroepen heb om jullie geloof te vernieuwen. Spoedig zal jullie geloof in Mij nog verder afzwakken. Jullie zullen zo druk doende zijn, geheel in beslag genomen door politieke aangelegenheden die in verband staan met landen waarin oorlog en armoede heersen, dat jullie Mij zullen vergeten. Ik  zal in jullie geloof vervangen worden door Mijn vijanden die zich voordoen als Mijn dienaars en die jullie steeds verder van Mij zullen wegleiden.

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn Geboorte vervangen worden door een grote ceremonie die het werk zal toejuichen van deze bedriegers die in Mijn Kerk paraderen, terwijl ze gewaden dragen die alleen dienen om de gelovigen een rad voor de ogen te draaien. Op die dag zullen zij de god van de sociale rechtvaardigheid loven, de mensenrechten en het geld dat zij naar hun zeggen ingezameld hebben voor de hongerenden in de wereld. Maar weet dat al die zaken die in Mijn Heilige Naam aan de wereld voorgesteld worden, slechts één doel beogen. Dat is om jullie weg te halen van het Woord, dat Mijn Vlees is. Mijn Vlees is van Mijn Lichaam. Mijn Lichaam is de Kerk. Wanneer diegenen die zeggen tot Mijn Kerk te behoren, Mijn Heilig Woord niet vereren maar in plaats daarvan de politiek van de wereld omarmen en trachten te controleren, dan kunnen zij nooit zeggen dat zij Mij toebehoren. De tijd voor de verdeling is aangebroken – het voorzegde schisma – en het zal snel gaan.

Jullie kunnen slechts één God liefhebben en de enige weg naar Mijn Vader is door Mij, Zijn Eniggeboren Zoon. Wanneer jullie jezelf afscheiden van Mij in navolging van politieke campagnes die trachten om mensenrechten en sociale rechtvaardigheid te promoten als vervanging voor het Woord, dan zullen jullie Mij verloochenen.

Mijn Hart is zwaarmoedig in deze tijd. Ik geef jullie deze waarschuwingen opdat jullie niet in dwaling zullen vallen noch in de sluwste hinderlaag die voor jullie opgezet zal worden door de aanhangers van Mijn aartsvijand – de duivel.

Jullie Jezus