1002 – Spoedig zullen jullie Mij zien in al Mijn Hemelse Glorie en dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid begrijpen.
Zondag 22 december 2013, 15.56

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zal de wereld spoedig opkijken en Mijn Tegenwoordigheid erkennen. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden in elke natie, land en woning en niemand zal Mijn Tegenwoordigheid ontkennen maar toch zullen sommigen geen getuige willen zijn van Mijn Tussenkomst. Jullie allen moeten aanvaarden dat wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, dat het gaat om een Groot Teken van de Hemel. Het zal de Liefde bevestigen die God heeft voor al Zijn kinderen.

Jullie eenzame scheiding van God zal op die Dag eindigen. Diegenen die Bescherming willen en verlangen tegen het leed dat vandaag in de wereld bestaat, weet het volgende. Ik zal jullie tranen uitwissen. Jullie zonden vergeven. Ik zal jullie allemaal zegenen, ook zij die hun rug naar Mij zullen toekeren, in de hoop dat zij terug naar Mij zullen lopen zodat Ik hen kan redden.

De wereld is van Mij. Gods kinderen zullen verzameld worden en allen wier namen in het Boek des Levens staan opgetekend, zullen in Mijn Armen gevoerd worden. Bid dat wie twijfels hebben, daarvan afgeraken, dat diegenen die in vreselijke duisternis verkeren Mij om Barmhartigheid zullen vragen en dat diegenen die Mij ontkennen Mij uiteindelijk zullen erkennen.

Jullie mogen nooit toelaten dat de lasteraars van Mijn Heilig Woord jullie wegleiden van Mij, jullie geliefde Jezus. Spoedig zullen jullie Mij zien in al Mijn Hemelse Glorie en dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid begrijpen.

Jullie Jezus