1001 – Moeder van Verlossing – door het wonder van de Gewetensverlichting zal Hij, mijn Zoon, vreugde, liefde en hoop aan de wereld brengen
Zondag 22 december 2013, 15.19 u.

Mijn Kind, laat het alstublieft bekend zijn dat mijn dierbare Zoon voorbereidingen treft voor Zijn Grote Tussenkomst van Barmhartigheid. De wereld zal als gevolg daarvan vernieuwd worden en velen zullen zich verheugen omdat zij opnieuw vrij kunnen zijn van twijfel over  het Bestaan van God.

Hoe eenzaam zijn zij die mijn Zoon niet kennen. Toen mijn Zoon op de berg stond net voor zijn Hemelvaart, waren zijn leerlingen verward en bevreesd omwille van de scheiding die zij zonder Hem onder ogen moesten zien. Velen van hen raakten in paniek en smeekten mijn Zoon hen niet te verlaten. Hij troostte hen door geduldig uit te leggen dat deze scheiding slechts tijdelijk zou zijn en dat Hij hun hulp zou zenden. De hulp waar Hij naar verwees was de Gave van de Heilige Geest. Dan zei Hij tot hen: “Wees niet bevreesd, want dank zij de Hulp die Ik jullie zal zenden, zullen jullie niet alleen zijn. Ik zal altijd bij jullie zijn in de Vorm van de Heilige Geest.”

Want hoewel Hij op die dag aan elkeen vertelde dat Hij terug zou komen, verstonden zij niet echt wat Hij bedoelde. Sommigen dachten dat het weken zou duren voordat Hij Zichzelf zou bekend maken. Maar vergeet niet dat een dag in Gods Tijd elke tijdsduur kan omvatten. Nu is die Dag dichtbij gekomen en al de voorzegde profetieën met betrekking tot de tekenen van de eindtijd, vinden nu plaats. Wees niet bevreesd in jullie hart, lieve kinderen, want de tijd om te jubelen is bijna daar. Er zullen geen tranen meer zijn noch droefheid, want mijn Zoons Grote Dag zal plots neerdalen en Hij zal al de Zijnen verzamelen in Zijn Heilige Armen.

Bid om Gods grote Zegeningen en om de grote Barmhartigheid die mijn Zoon in grote overvloed gereedhoudt voor elk van Gods kinderen. Die omvatten goeden, slechten en  onverschilligen. Door het wonder van de Gewetensverlichting zal Hij, mijn Zoon, vreugde, liefde en hoop aan de wereld brengen

Wees dankbaar voor deze grote Barmhartigheid. De Liefde van mijn Zoon voor jullie zal nooit sterven, verflauwen of onthouden worden want jullie behoren Hem toe. Jullie zijn Hem. Jullie zijn de kinderen van God. Jullie behoren niet tot Satan.

Bid, bid, bid dat de mensheid de Barmhartige Hand van mijn Zoon zal verkiezen boven de misleiding en de hatelijke wurggreep die de duivel toepast op de zwakken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing