1000 – Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord - het Vlees – want dan kan zij niet bestaan
Zaterdag 21 december 2013, 20.13 u.

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou ervan beschuldigen door Mijn Heilig Woord te strijden tegen het Gezag van Mijn Kerk, moeten Mijn Oproep aanhoren.

De Kerk die door Mij, Jezus Christus, gesticht is, was gebouwd op een stevige Rots en hoe hevig Mijn Kerk – Mijn Lichaam – ook aangevallen wordt, de poorten der Hel zullen haar nooit overweldigen. Satan en zijn agenten zullen alleen datgene aanvallen wat authentiek is, wat Waar is en wat van Mij komt. Dat is waar al zijn energie op gericht is – op Mijn Kerk. Ik Ben Aanwezig in Mijn Kerk door Mijn Lichaam, de allerheiligste Eucharistie. Mijn vijanden zullen altijd mikken op Mijn Allerheiligste Eucharistie omdat Het niet zomaar een symbool is van Mijn Liefde, Mijn Belofte om de wereld vrij te kopen – Het is Mijn Lichaam. Het leeft en ademt want Ik Ben het, Jezus Christus, die erin verblijft. Ik zal in de Heilige Eucharistie blijven tot dicht bij het einde, maar Mijn Kerk zal nooit sterven.

Mijn Woord is Vlees geworden en door Mijn Vlees zullen jullie, kinderen van God, dicht bij Mij blijven. Wanneer Mijn vijanden Mijn Kerk in het verleden aanvielen, bevocht Mijn Kerk eendrachtig haar tegenstanders. Maar wanneer Mijn Kerk van binnenuit aangevallen wordt door de geest van het kwaad, zal zij zeer weinig hinder ondervinden vanwege de seculiere wereld.

Satan valt zijn eigen werk niet aan. Als Mensenzoon zal ik Mijn Kerk nooit in de steek laten, want zij is ondoordringbaar voor de duivel. Mijn volgelingen zullen Mijn Kerk trouw  blijven tot op de laatste dag. Nochtans zal een groot aantal mensen de aanvallen niet begrijpen die Mijn Kerk van binnenuit zal doorstaan. De meesten van hen zullen tevreden zijn met de vele aanpassingen die ingevoerd zullen worden in de Heilige Sacramenten en in de Wetten van God. Zij zullen de leugen slikken dat het moderne leven om een moderne kerk roept, dat de mensen het vandaag nodig hebben om keuzes te kunnen maken op basis van hun vrije wil – ongeacht of zij daarmee God beledigen of niet. Wanneer zij God dan beledigen en godslastering begaan bij de ontwijding van de Heilige Eucharistie, zullen zij niet langer deel uitmaken van Mijn Kerk. Mijn Kerk zal ongeschonden blijven. Mijn Kerk zal overeind blijven omwille van diegenen die trouw zullen blijven aan het Woord van God – het Woord dat Vlees is geworden. Want jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – want dan kan zij niet bestaan.

Ik beloofde dat Ik Mijn Kerk zou beschermen tegen de poorten van de Hel en Ik doe dat nu door Mijn trouwe gewijde dienaren voor te bereiden om Mij te steunen, trouw en standvastig te blijven tot de Grote Dag. Ik breek nooit Mijn Belofte.

Jullie Jezus