999 – Op de Dag van het Oordeel zullen jullie eindelijk de Macht van God begrijpen.
Vrijdag 20 december 2013, 23.16 u.

 Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn Bevel dat Satan en al zijn demonen zullen bedaren. Want met al hun macht betekenen zij niets voor Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. Want al Mijn Nederigheid, Mijn Offers, Mijn smeekbeden tot het menselijk ras om Mij toe te staan hen naar Mij toe te trekken, Mijn Goddelijkheid mogen nooit onderschat worden. Mijn Macht mag nooit  verkeerd begrepen worden want Ik Ben de Almachtige en Mijn Koninkrijk zal voor eeuwig heersen, met of zonder de mens, die de vrije wil heeft en daarom ook de keuze om Mij al dan niet te volgen.

Terwijl de menselijke zwakheid, veroorzaakt door de zonde, elke persoon kwetsbaar maakt voor de bekoringen van Satan, moeten jullie niet geloven dat hij over alle macht beschikt want dat is niet het geval. Elke boze geest, hun meester het beest inbegrepen, zal op Mijn Bevel aan Mijn Voeten neervallen. Weten jullie dat niet? Want er is slechts Eén Die de Godheid bezit om allen aan Zijn Voeten te onderwerpen en dat Ben Ik, Jezus Christus.

Om de gunst van God te bereiken moet elk van jullie naar Mij komen. Ik bemin jullie. Ik trek jullie naar Mij toe. Ik smeek jullie met aandrang. Ik verneder Mijzelf voor jullie. Ik liet toe dat Ikzelf over de grond gesleept werd door de modder, omwille van jullie, voor Ik stierf. Spoedig zullen jullie voor Mij staan. Op de Dag van het Oordeel zullen jullie eindelijk de Macht van God begrijpen en dan zullen jullie weten wat het is om tegenover Mijn Goddelijk Licht te staan. Mijn Licht is zo machtig dat alleen de zuivere en nederige zielen het zullen verdragen. Het zal velen van jullie tegen de grond dwingen terwijl jullie je gelaat voor Mij zullen verbergen. Zeer weinigen van jullie zullen in staat zijn om voor Mij te staan en toch zal Ik jullie naar Mij toetrekken, totdat jullie daar staan zoals dat bedoeld is in volledige overgave en gehoorzaamheid aan Mij. Op die dag zal jullie vrije wil ten einde lopen.

Jullie Jezus