998 – Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen
Woensdag 18 december 2013, 16.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het begin is zonder einde. Eens het leven door Mijn Vader geschapen wordt en eens de mens voor het eerst ademt, zal hij in lichaam en vervolgens naar geest leven in eeuwigheid.

Het grootste mysterie van het Eeuwig Leven is dat het bestaat, of de mens er nu voor kiest of niet. Aan de mens werd de Gave van de vrije wil geschonken en tot op de dag dat hij zijn laatste adem op aarde uitblaast heeft hij een keuze. Hij kan zijn leven leiden zo goed als hij kan en overeenkomstig Gods Wetten en zijn redding verdienen. Of hij kan de Waarheid van Gods bestaan verkwisten en zijn leven leiden overeenkomstig zijn eigen verlangens. Wanneer hij zijn eigen hartstochten, hebzucht en verlangens bevredigt in strijd met het Woord van God, neemt hij verschrikkelijke risico’s, die gevolgen zullen hebben voor de eeuwigheid.

De gelukkigen die de schitterendste redding verwerven, zullen een Eeuwig Leven van verrukking leiden in Gods Koninkrijk. Zij zullen genieten van elke vorm van heerlijkheid in vereniging met de Wil van God en een volmaakt bestaan leven dat geen einde kent. Zij die ervoor kiezen om God de rug toe te keren, zelfs wanneer elke inspanning door Mij gedaan werd om hun armzalige zielen te redden, ook zij zullen een eeuwig bestaan leiden.  Spijtig genoeg zullen zij een verschrikkelijke doodsstrijd verduren in eenzaamheid en uitzichtloze verlatenheid.  Ook zij zullen opstaan, samen met de levenden en de doden, maar hun bestaan zal pijnlijk zijn, daar zij nooit het Licht van God zullen zien.  Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.

Wanneer jullie op Aarde jullie laatste adem uitblazen, betekent dat eenvoudig dat jullie opgenomen worden in de volgende fase van jullie reis in de eeuwigheid. Er is slechts één pad om te nemen en dat is datgene wat naar Mij leidt. Gelijk welk ander pad zal jullie in een verschrikkelijk bestaan brengen en toch geloven vele misleide zielen dat zij de Waarheid kennen wanneer zij het bestaan van de eeuwigheid verwerpen.

Jullie mogen nooit de Waarheid verwerpen want alleen de Waarheid kan jullie Eeuwige Verlossing schenken.

Jullie Jezus