997 – Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het beest verzwakt
Maandag 16 december 2013, 19.25u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie dicht bij Mijn Hart zijn en wanneer zielen zich helemaal aan Mij overgeven, dan gebeuren er een aantal dingen.

Ten eerste zal elke angst voor menselijke bemoeizucht in jullie levens verdwijnen. In plaats daarvan zullen er vrede en tevredenheid zijn, die van Mij komen wanneer Ik werkelijk in jullie hart en ziel woon. Geen berg van misbruik, wreedheid of kritiek kan jullie ziel binnendringen, want jullie zullen die pijn aan Mij gegeven hebben. Dat is de reden waarom jullie altijd bij zulke aanvallen rustig en stilzwijgend moeten blijven.

De volgende Genade die jullie zullen ontvangen zal de sterkte zijn om de neiging tot zonde te weerstaan. Deze bekoring, die door de duivel voor alle zielen geplaatst wordt, elke dag opnieuw, is zeer krachtig en maar weinig mensen hebben de wilskracht om het vallen in zonde te vermijden.  Maar wanneer jullie je wil aan Mij gegeven hebben, is het Mijn Wil die in jullie ziel zal wonen, die dan de bekoringen zal weerstaan die zich aan jullie opdringen.

Onderschat nooit of nooit, hoezeer Satan het mensenras in een wurggreep houdt. Die kracht is zoals een krachtige storm en net zoals een sterke, hevige rukwind jullie tegen de grond kan smakken, zo is de verleiding die jullie wordt opgedrongen door de duivel, verwant aan een kracht die jullie in enkele seconden zal optillen en jullie in de zonde drijft die jullie trachten te vermijden. 

De mens is geboren met zonde. Door het Sacrament van het Doopsel, is de macht van het beest verzwakt. Maar in het leven met zijn vele beproevingen en verleidingen, zal elke mens verleid worden tot allerlei zonden.  Enkel zij die hard zullen werken om de zonde te vermijden zullen de hevige strijd overwinnen, die de duivel zal organiseren om hun zielen te verslinden. Geregeld met Mij spreken is belangrijk. Het enige wat jullie moeten doen is met jullie eigen woorden met Mij spreken. Vraag Mij geregeld jullie te vergeven voor de zonden die jullie berouwen. Ontvang regelmatig de Sacramenten. Ten slotte, vertrouw Mij, want wanneer jullie dat doen heb Ik de Macht om jullie op de rand van de zonde terug te trekken. Wanneer jullie je wil aan Mij overgeven, zal Mijn Wil de drijvende kracht worden om jullie tegen Satan te beschermen.

Door jullie helemaal aan Mij over te geven, zullen jullie je ziel vervolmaken

Jullie Jezus