996 - Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat hij de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God
Zondag 15 december 2013, 16.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid is onwetend omtrent de Goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil van Mijn Vader. De Mens is een schepsel van God en als dusdanig bezit hij niet de Gave van Kennis met betrekking tot vele geheimen die enkel door de engelen en heiligen in de Hemel gekend zijn. Daarom kan niemand zeggen dat hij weet waarom Mijn Vader bepaalde gebeurtenissen in de wereld toelaat, terwijl iemand anders zegt dat hij ingewijd is omtrent de oorsprong van het universum. De mens is gewoon een dienaar van God, maar omdat God de mens verlangde te scheppen naar Zijn volmaakt Beeld, verleende Hij hem vele gaven en talenten. Hij gaf de mens nooit de Kennis omtrent de Boom des Levens en dat had een reden. De mens verwoestte zijn status in Gods Ogen, toen Adam en Eva zich van Hem afscheidden, door de zonde van hoogmoed. De zonde van hoogmoed duurt vandaag nog steeds voort en is de oorzaak van veel verwijdering van God. Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat het de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God. Hoogmoed brengt de mens in de verleiding Gods Wetten van Goddelijkheid te belemmeren. Dat omvat ook de overtuiging dat de mens het recht heeft te beslissen aan wie de Gave van het Leven gegeven wordt en wie het recht heeft het weg te nemen.

Hoogmoed brengt de mens eveneens tot de overtuiging dat hij weet hoe het universum geschapen werd, terwijl hij in feite onwetend is omtrent zulk een wonder. Alleen God heeft de Macht om iets te scheppen. Alleen God kan beslissen in hoeverre Hij de mens zal toelaten Zijn Schepping te onderzoeken of ermee te knoeien. Toch gelooft de mens dat hij alle antwoorden kent. Wanneer de mens gelooft dat hij zijn eigen lot in handen heeft, en het lot van anderen, valt hij in ernstige dwaling, want wanneer hij de zonde van Lucifer imiteert, zal hij weggevaagd worden. Wanneer de mens zijn Schepper weigert te antwoorden, zal Hij niet langer daar zijn om hem op de laatste dag vertroosting te schenken.

Jullie mogen nooit toelaten dat de hoogmoed jullie ervan zou overtuigen dat jullie alle dingen van deze wereld en nog veel meer kennen, want dat is onmogelijk. In plaats daarvan moeten jullie luisteren, de richtlijnen volgen die in het Heilig Evangelie staan opgetekend, zodat jullie in vrede en in overeenstemming met Mijn Vaders Wil kunnen leven. Want wanneer jullie je voor Hem vernederen, zal Hij jullie op de laatste dag grote heerlijkheid betonen en dan zullen jullie het grote mysterie begrijpen van Zijn Glorievol Koninkrijk.

Jullie Jezus