995 – Gedurende drie jaren zijn jullie nu voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij.
Zaterdag 14 december 2013, 15.17 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zijn de voorbereidingen begonnen voor Mijn Tussenkomst van Grote Barmhartigheid om de stenen harten van de mensen in harten van goud te veranderen. De tekenen in het weer zullen er getuigenis van geven voor hen die ogen hebben die kunnen zien en zij die waakzaam zijn omtrent Mijn Belofte om iedereen een gelijke kans te geven op redding.

Zij wier geloof verzwakt is zullen vernieuwd worden met het Vuur van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal zo machtig zijn, dat wanneer zij het Licht zien, de Stralen van Mijn Barmhartigheid, velen door de kracht ervan op de grond zullen vallen.

Zij die Mij verafschuwen en wier zonden voor hen geen betekenis hebben zullen geestelijk verder sterven en in ontzetting van Mij wegkruipen. Sommigen zullen Mijn Tussenkomst niet overleven, omdat deze hun weerstand te boven zal gaan.

Ik Ben nu bezig alle gekozen zielen voor te bereiden, door hen op te dragen te gaan Biechten en te bidden voor de zielen van anderen. Mijn Tijd komt spoedig. Mijn Tussenkomst zal snel  en krachtig zijn en van die dag af, zal de wereld in twee verdeeld zijn. Op die dag zal de wereld binnenstebuiten gekeerd worden en alleen zij die in Mijn gunst blijven zullen de beproevingen doorstaan die overal zullen waargenomen worden.

Gedurende drie jaren zijn jullie nu voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij. Wees sterk. Ik zal jullie moed geven, want jullie zullen die nodig hebben wanneer de duisternis van die zielen die Mijn Barmhartigheid verwerpen, over de Aarde zal vallen en zich vervolgens zal verspreiden. Enkel zij die gezegend zijn met de Heilige Geest zullen het licht verschaffen, dat allen zal leiden die in Mijn Koninkrijk verlangen binnen te gaan, zodat zij hun weg naar het Eeuwig leven kunnen vinden.  

Jullie Jezus