994 – Al gedurende Mijn jeugd wist Ik Wie Ik was
Donderdag 12 december 2013, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de tijd voor Mijn Verjaardag nadert, wil Ik dat alle Christenen overal de reden voor Mijn Geboorte overpeinzen.

Mijn Geboorte werd door Mijn Vader gepland vanuit Zijn Grote Barmhartigheid en Zijn buitengewone Liefde voor Zijn kinderen. Zijn grootste offer was om Zijn enige Zoon, uit Hem geboren, naar een ondankbare wereld te zenden, vol van zondaars die Hem niet op Zijn Voorwaarden wilden kennen. Door alle Tussenkomsten van de profeten werd getracht om hun verharde harten te veranderen om naar Zijn Heerlijkheid te zoeken. Maar zij keerden zich tegen Hem en doodden de profeten, die hen voedden met het Voedsel voor hun zielen.

Door een onschuldig kind, Zijn enige Zoon, naar de wereld te zenden, plaatste Hij zich als een nederige dienaar van menselijk vlees, voor diegenen die bedoeld waren om hun Meester te dienen. De Meester werd daarom de Dienaar in wat de grootste vorm van Nederigheid was. Maar Hij hield zozeer van Zijn kinderen, dat Hij bereid was om alles te doen om ze terug te winnen uit het bedrog en de verleiding van Satan.

Al gedurende Mijn jeugd wist Ik wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Ik was ook erg bang en overweldigd door de kennis van Wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Omdat Ik een mens was, doorstond Ik angsten. Ik was snel gekwetst. Ik hield van allen die in contact met Mij kwamen en Ik vertrouwde allen omdat Ik van hen hield. Ik wist niet dat ze Me zouden vermoorden, want Ik dacht dat Mijn Koninkrijk gekomen was. Er waren bepaalde dingen die door Mijn Vader, Die niet met Mij communiceerde zoals jullie zouden geloven, voor Mij verborgen werden gehouden. In plaats daarvan kreeg ik ingeprente kennis, indien gewenst door Mijn Vader, in de taak die aan Mij was toegewezen, om aan allen redding te brengen.

Elke vorm van Goddelijke Tussenkomst werd gemaakt om de zielen te winnen van diegenen die dachten dat ze de Wetten van Mijn Vader kenden, maar die ze verdraaiden om ze aan hun eigen verlangens en ego’s aan te passen.

Ik heb vele jaren met Mijn geliefde Moeder en vader, Sint-Jozef, doorgebracht, net zoals iedere familie. Ik hield zo veel van hen en Ik was gelukkig. We waren elkaar zeer nabij  en Mijn Moeder was begiftigd met speciale Genaden, aan haar geschonken door de Kracht van de Heilige Geest. Dat betekent dat ze precies wist wat Mijn Missie meebracht. Ze kende de moeilijkheden die Ik zou moeten onder ogen zien. De afwijzing. De spot. Maar ook zij wist evenmin dat Ik zou worden vermoord.

Het was na de eerste twee jaar in Mijn Missie, waarbij Ik twintig uur per dag de Waarheid predikte, dat Ik besefte dat de oppositie was toegenomen. Al diegenen die Mijn Woord hoorden waren er alert op, zelfs als ze niet precies konden begrijpen wat Ik probeerde te vertellen. Velen, die wel aanvaardden dat wat Ik hen vertelde de Waarheid was, vonden het moeilijk om Mij te volgen vanwege de spot die zij moesten onder ogen zien. Hoe dan ook, Mijn vijanden konden Mij niet negeren. Ik was het onderwerp van veel discussie, veel twistgesprek en veel wrijving.

Ze verspreiden verschrikkelijke leugens over Mij, inbegrepen Mijn Deugdzaamheid, Mijn Geestelijke Gezondheid en Mijn Bedoelingen – en toch konden zij  niet negeren wat Ik deed, wat Ik zei en wat Ik hen vertelde over Mijn Vaders Koninkrijk.

Ik werd verraden door diegenen die van Me hielden, maar bij wie de moed ontbrak om Mij te volgen.

Door de Genade van Mijn Vader, verdroeg Ik al deze Pijn, tot het uiteindelijke besef Me duidelijk werd. Toen wist Ik dat ze Me niet zouden aanvaarden. Ik kende tegen het einde de Waarheid maar Ik wist ook dat Ik niet kon opgeven. En zo werd God in Zijn enige Zoon, door de grootste daad van nederigheid, een slachtoffer en stond Hij de mens toe om Hem een verschrikkelijk lijden, geseling en gewelddadige dood op te leggen. Deze schijnbaar laffe daad door Mij, zoals gezien door de ogen van Satan, betekende dat hij twijfelde of Ik in feite wel de Mensenzoon was. En dus werd hij bedrogen. Satan kon daarom deze Grote Daad van Nederigheid niet tegenwerken, want er was niemand meer om te verleiden. Toen Ik naar Mijn dood ging, een gewillig en stil slachtoffer, vol van liefde voor de mensheid, kon hij, Satan, niet concurreren met deze daad, want hij bezit geen enkele vorm van nederigheid. Dus ging Ik gewillig mee met een brandend verlangen om de zielen te redden en de wereld de erfenis van Eeuwig Leven na te laten. Mijn Koninkrijk bleef echter voor het grootste deel  onder het domein van Satan. Zielen, echter, kenden de Waarheid.

Om ervoor te zorgen dat de mensheid de Waarheid begrijpt, kom Ik nu om Mijn Koninkrijk terug te eisen. Door dit te doen, heb Ik de toorn van Satan opgelopen. Zijn plannen om de Waarheid te verbergen zijn uitgebreid en verfijnd. Op listige wijze is hij in Mijn Kerk geïnfiltreerd in deze laatste poging om Mij de zielen te ontzeggen waarvoor Ik ben gekomen. De zielen die een natuurlijk recht hebben op het Prachtvolle Koninkrijk dat Ik hen beloofde. Deze keer zal hij niet winnen. Maar vele zielen zullen worden misleid en als zodanig beroofd worden van de Grootste Gave aan de mensheid gegeven door Mijn geliefde Vader. Het komt jullie toe om een leven te leven in de Glorie van God met een perfect lichaam en ziel en voor de eeuwigheid. Aan jullie allemaal. Verspeel dit niet door toe te staan dat jullie zelf  verblind worden voor het Ware Woord van God.

Jullie Jezus