993 - Want wanneer jullie op deze manier lijden, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen behoren Mij toe.
 Woensdag 11 december 2013, 22.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, als het bedrog binnen Mijn Kerk op Aarde verergert, zullen veel meer zielen verleid worden door valse bescheidenheid en zogenaamde publieke daden van grote liefdadigheid voor de behoeften van de armen.

Het zal zo moeilijk en inspannend zijn om de Waarheid te onderscheiden, dat velen zichzelf gewoon zullen toestaan om in een nieuwe leer te worden opgenomen die niet van Mij komt. Wanneer jullie, Mijn geliefde volgelingen, beginnen te merken hoe mensen jullie in het openbaar zullen berispen, jullie oneerlijk bekritiseren, zich met ongewone agressie naar jullie toe gedragen en jullie kwellen, moeten jullie weten dat Satan al doet wat hij kan om in jullie hart twijfel over deze Missie te creëren. Hij en zijn volgelingen strijden elke seconde tegen ieder van jullie die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest. Niet een van jullie, die vecht om Mij te helpen bij de redding van de zielen, zal met rust gelaten worden. Jullie zullen worden geconfronteerd met vele obstakels, zodat jullie van deze Missie zullen weglopen en Mijn Woord ontkennen. Elke keer dat dit gebeurt, weet dan dat Ik jullie zal overspoelen met Mijn Bescherming en jullie zullen je bewust zijn van Mijn Tegenwoordigheid in jullie, want zij bevechten niet jullie maar Mij.

Wanneer jullie gewond zijn vanwege jullie liefde voor Mij, dan is het Mijn Pijn die jullie voelen. Wanneer jullie tranen van verdriet vergieten, omdat jullie Mij volgen en als gevolg daarvan gekweld worden, dan zijn het Mijn Tranen die uit jullie vloeien. Als ze jullie minachten en Mij bespotten, dan beledigen zij Mij en alles wat met Mij  geassocieerd is, niet jullie. En wanneer zij jullie liefde negeren en jullie de rug toekeren, dan is het van Mij dat ze weglopen. Weet dan, dat wanneer jullie zulke moeilijke en vreselijk pijnlijke proeven in Mijn Naam verdragen, dat Mijn Aanwezigheid op zijn sterkst is.

Wanneer Ik aanwezig Ben op deze manier, zullen jullie, met absolute zekerheid, weten dat alleen Mijn Werk dit soort lijden zal aantrekken. Weet dan dat Ik jullie nooit in de steek zal laten, want jullie liefde voor Mij zal jullie de hoogste beloning in Mijn Koninkrijk geven. Want wanneer jullie op deze manier lijden, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen behoren Mij in lichaam, ziel en geest toe. Jullie zijn in Mij, met Mij en Ik woon in jullie.

Ik hou van jullie.

Jullie Jezus