992 - Moeder van Verlossing - Er zullen hun eredoctoraten verleend worden in de pas gerenoveerde kerk van de valse profeet.
Woensdag 11 december 2013, 22.05 u.

Mijn kind, de wereld zal worden misleid door vele daden die beschouwd zullen worden als werken van grote naastenliefde. Naastenliefde voor anderen zal worden verklaard als zijnde de grootste en meest gewenste eigenschap in de Ogen van God.

Wanneer diegenen die overheden, kerken en de staaten controleren, zich verenigen zullen ze veel controle krijgen over Gods kinderen. Controle over de meer ongelukkigen in jullie samenleving kan twee dingen betekenen. Ofwel wordt ze gebruikt voor een goede maatregel of om een verkeerde reden.

Ik moet jullie allemaal vragen om gefocust te blijven, met al jullie aandacht, op de wens van mijn Zoon op deze moeilijke weg naar verlossing. Veel van Gods trouwe dienaren, hoewel goed bedoeld, zullen te zwak zijn om op de weg naar het heil te blijven. Zo sterk zal de druk op hen zijn door die vijanden van God om mijn Zoon aan de kaak te stellen, dat ze de Waarheid zullen afvallen.

De valse profeet zal een krachtig oecumenisch geloof introduceren en dat zal elke ketter voldoen. De meerderheid van de mensen in de Kerk van mijn Zoon zal worden misleid, maar bijna de helft van mijn Zoons gewijde dienaren zal weigeren de uiteindelijke eed te zweren, die ten onrechte zal worden verklaard als ťťn met de Heilige Eucharistie. De Heilige Eucharistie en haar ontheiliging zal de kern vormen van alle ontevredenheid en dissidentie. Dan als de valse wonderen aan hem zullen worden toegeschreven, zullen vele beroemdheden van de wereld de valse profeet omringen om aan zijn hof gunsten te zoeken. Het zal dan zijn dat hij een erelijst zal opstellen en hun zullen eredoctoraten verleend worden in de pas gerenoveerde kerk van de valse profeet, die maar een omhulsel van de vorige zal zijn. Allen zullen hun beloningen aanvaarden voor de grote werken van liefdadigheid, waarover zij de leiding hadden, onder leiding van de bedrieger. Elk zal de lof van de anderen zingen, totdat ze in het openbaar zullen verklaren dat de valse profeet een levende heilige is, vanwege de zogenaamde wonderen die hij naar hun zeggen tot stand bracht als Gods dienaar. En dan zullen hij en de antichrist een groot deel van de wereld beheersen, maar Rusland en AziŽ zullen niet betrokken worden, want deze twee rijken zullen tegen het Nieuwe Babylon opstaan tot Rome vernietigd is.

Al deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden en wanneer jullie zien dat ze de kerken gebruiken als plaatsen waar ze met trots hun grootheid, hun werken van naastenliefde zullen bekendmaken, dan zullen jullie duidelijk zien hoe de hoogmoed hun bedoelingen dicteert. Wanneer Rome gevallen is, zullen er meer beproevingen zijn, maar ze zullen van korte duur zijn. Dan is de tijd rijp voor de terugkeer van mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie mogen deze profetieŽn niet negeren. Zodra jullie partij kiezen voor het nieuwe valse geloof, dat binnenkort zal afgekondigd worden, zullen jullie mijn Zoon, Jezus Christus, opzij zetten en jullie zullen van Zijn Barmhartigheid wegdrijven. Geef nooit jullie recht op Eeuwig Leven op voor wie dan ook die jullie probeert te misleiden tot ketterij.

Jullie liefhebbende Moeder

Moeder van Verlossing