991- Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit zoekt.
Dinsdag, 10 december 2013, 23:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe doet het Mij pijn om te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid aanvaarden, die achter het humanisme ligt, dat zó begunstigd wordt door diegenen in Mijn Kerk.

Mijn Rol als Redder en Verlosser van de mensheid is nu vergeten geworden. De valse nederigheid, binnen Mijn Kerk, zal gezien blijven worden en allen zullen diegenen toejuichen die de behoefte promoten om naar het materiële welzijn van de mensen in nood te kijken. Dat alles zal resulteren in een valse religie.

Wanneer hebben jullie, die jezelf dienaren van God noemen, besloten om het Ware Woord van God door jullie eigen gebrekkige interpretatie te vervangen? Wanneer hebben jullie besloten om het Christendom door humanisme te vervangen, waarin geen melding van Mij wordt gemaakt? Weten jullie niet dat er niets (goeds) voortkomt uit dat wat niet van God komt? Hoe weinig hebben jullie geleerd en hoe dom zijn jullie als jullie geloven dat jullie zogenaamde goede werken – geconcentreerd op materiële welvaart – ooit de Waarheid kan vervangen.

Wanneer jullie je primaire rol negeren – de belangrijkste leer om de zielen van Gods kinderen te redden – dan kunnen jullie nooit zeggen dat jullie dienaars zijn van Mij. Hoe gemakkelijk het is voor jullie om uit te roepen dat de armen, de ellendige en economisch achtergestelde leden van jullie maatschappij moeten gered worden. Door dat verkeerde pad te volgen, waar jullie bewondering van de wereld zoeken voor jullie zogenaamde goede daden, vergeten jullie de meest belangrijke rol waarvoor jullie geroepen werden. Dat is om Mij te dienen, jullie Jezus. Dat is niet om persoonlijke populariteit te zoeken in Mijn Heilige Naam. Wat dient het wie dan ook om alle comfort in het leven te hebben wanneer zij hun ziel niet kunnen redden? Indien jullie bewondering van de seculiere wereld zoeken door middel van openbare handelingen, ontworpen om jullie populair te maken, dan dragen jullie Mijn Kruis niet. Als  jullie Mij niet navolgen, dan kunnen jullie niet voor Mij spreken. Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit zoekt.

Wanneer jullie het Offer vergeten dat Ik heb gemaakt om jullie zielen te redden, dan kunnen jullie Mij niet dienen. Wanneer een priester de reden vergeet waarom hij een dienaar van Mij werd, is zijn val uit de gratie tien keer die van een gewone ziel. Want wanneer hij zich van Mij verwijdert, neemt hij de zielen die hij beïnvloedt en die zijn oordeel vertrouwen met zich mee. Mijn dienaren, hoor nu Mijn Oproep om de zielen te redden van al diegenen over wie jullie door het Sacrament van de Priesterwijding zijn benoemd. Wanneer jullie falen om wat jullie geleerd hebben te herhalen, onderrichten jullie de Waarheid niet. Wanneer jullie het humanisme bevorderen en de zielen in jullie bisdom aansporen om hetzelfde te doen, wijzen jullie Mij af. Jullie vervangen Mij, Jezus Christus, door het verlangen niet alleen sociale rechtvaardigheid te bevorderen, maar om bewondering te zoeken voor jullie goede werken in de ogen van anderen. Hun bewondering en jullie verlangen om populair te zijn betekent dat jullie Mij niet langer dienen. Wanneer jullie Mij niet langer dienen, laten jullie jezelf in dwaling vallen en al snel zullen jullie Mij helemaal niet langer erkennen op de manier waarop jullie zouden moeten.

Alleen de weinige uitverkorenen, zullen Mij dienen tot op de laatste Dag. Op die Dag zullen velen van diegenen die zichzelf dienaren noemen in Mijn Kerk op Aarde, huilen en schreeuwen, Mij smekend om hun Barmhartigheid te betonen. Tegen die tijd, zullen zij miljarden zielen voor Mij verloren hebben en velen van hen zullen zo gevangen zitten  in de gruwel, dat zij niet in staat zullen zijn om de waarheid van hun lot te begrijpen, totdat het té laat is.

Wordt wakker, diegenen onder jullie die zich ongemakkelijk voelen in de verlatenheid en de verwarring die jullie op dit moment omringen als dienaren van Mij. Blijf te allen tijde stevig geworteld in de Waarheid. Vergeet jullie rol als Mijn gewijde dienaren niet en die is om Mijn Kudde te voeden met de Waarheid en ervoor te zorgen dat ze het Voedsel ontvangen dat nodig is om hun zielen te redden.

Jullie taak is het om Mij zielen te brengen.

Jullie Jezus