990 - De antichrist zal vele talen spreken, maar geen woord Latijn zal van zijn lippen komen.
Maandag 9 december 2013, 19.46 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd is dichtbij. Hoe dichter de Grote Dag komt, hoe meer tekenen in de wereld zullen gezien worden.

De man die ze aan de wereld zullen onthullen als de 'man van vrede', bereidt zich voor om Mij op alle mogelijke manieren te imiteren. Hij kent de Heilige Schrift door en door en vanwege zijn afkomst zal hij de woorden van achteren naar voren uitdrukken zodat hun betekenis wordt omgekeerd. Uit zijn mond zullen de godslasteringen, de ketterijen, de leugens en de ontheiliging van Mijn Woord neerstromen. Hij zal iedereen imponeren met zijn kennis van alle Heilige dingen. Hij zal uittreksels reciteren van Mijn Onderrichtingen, die hij hartstochtelijk zal verkondigen van elk seculier podium in de wereld, totdat de mensen rechtop gaan zitten en kennis nemen van hem.

Velen zullen zeggen: "Wie is deze man die met zo'n wijsheid spreekt? Wie is hij die naar de wereld uitroept met liefde in zijn hart voor de massa? Is hij de Heer God, Jezus Christus?" zullen ze vragen, wanneer vele wonderen aan hem zullen toegeschreven worden. En wanneer hij aan de altaren loopt met Mijn andere vijanden, die als heilige dienaren van God zullen gekleed gaan, dan zal hij volledig door beide zijden in de wereld worden aanvaard – de ware gelovigen en de heidenen.

Hij, de antichrist, zal de Waarheid verdraaien en de leugen verkondigen dat hij Mij is en dat hij komt om jullie redding te brengen. De leugen zal worden verkondigd dat hij komt in het vlees. Hij zal nooit verwijzen naar Jezus Christus Die in het vlees kwam tot aan Zijn dood aan het Kruis, want dat is onmogelijk. Neen, hij zal het feit in omgekeerde volgorde verklaren. Hij zal zeggen dat hij, tenslotte, op dit moment, in het vlees komt. Velen zullen geloven dat hij de Christus is. De antichrist zal vele talen spreken, maar geen woord Latijn zal van zijn lippen komen.

Het beest zal verafgood worden, terwijl Ik, de Ware Verlosser van de wereld, zal vergeten en Mijn Woord vertrapt zal worden. Jullie mogen nooit de leugens geloven, die door het beest zullen worden uitgesproken, wanneer hij trots in de tempel zit die is opgericht om hem te eren.

Jullie Jezus