989 - Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst en velen zullen Mij daarvoor haten.
Maandag 9 december 2013, 16.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er is niets dat Mij meer beledigt dan diegenen die Mijn Onderrichtingen kennen, die aan de wereld gegeven zijn door het Boek van Mijn Vader, maar die het Woord van God interpreteren om Het aan hun eigen wensen aan te passen. Diegenen die proberen om, met behulp van Mijn Heilig Woord, anderen te intimideren en die hen kwellen, plegen een ernstige fout. Zij gebruiken de Gave van de liefde niet om de Waarheid mede te delen. In plaats daarvan stroomt de haat, die wordt veroorzaakt door de zonde van hoogmoed, door hun aderen. Weten jullie niet dat Mijn Woord eeuwig is? Het is eenvoudig zodat alle mensen, met inbegrip van diegenen die geboren zijn met weinig verstand, evenals mensen zonder enige kennis van Mij, kunnen begrijpen wat het is dat Ik tegen hen zeg. Waarom zou Ik aan de ene een betekenis van Mijn Woord geven en dan een andere aan iemand anders?

Door het Gebod van Mijn Vader, Ben Ik de wereld op Mijn Tweede Komst aan het voorbereiden en velen zullen Mij hiervoor haten. Diegenen onder jullie die zichzelf tot de elite, de uitverkorenen en de zelfbenoemde profeten beschouwen, zijn niet geschikt om Mijn Voeten af te vegen, zo vol van haat zijn jullie. Aangespoord door de geest van het kwaad en zo trots, zijn jullie blind voor de Ware Stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan nooit op jullie geharde, van haat vervulde zielen neerdalen, want jullie vertegenwoordigen Mij niet. Voor diegenen onder jullie die de Waarheid begrijpen die het Allerheiligste Boek, de Bijbel, bevat, weet dat jullie deze Grote Gave van kennis niet mogen misbruiken. Jullie mogen er nooit iets van wegnemen of er iets aan toevoegen. Noch mogen jullie proberen om er nieuwe interpretaties of betekenissen aan toe te kennen.

Ik Ben jullie allemaal aan het voorbereiden, alleen maar omdat de meerderheid van jullie anders Mijn Goddelijke Barmhartigheid niet zouden accepteren. Mocht Ik jullie niet goed voorbereiden, dan zouden jullie niet klaar zijn. En toch, hoewel Ik nu met jullie spreek, beledigen velen van jullie Mij. Wanneer jullie kwaad doen aan anderen, zullen jullie erg lijden. Diegenen onder jullie die anderen kwaad berokkenen en dan zeggen dat zij dat doen in Mijn Naam, weet dat jullie Mij nooit zullen vervoegen in het Paradijs. Wanneer jullie het Woord van God verwerpen zullen jullie nooit de Waarheid aanvaarden. Jullie zijn zo  koppig, zo vol ego en eigengerechtigheid, dat jullie de Ware Liefde niet kunnen voelen die alleen van Mij, Jezus Christus, kan komen. Ga weg van Mij, Ik ken jullie niet. Jullie zijn niet van Mij.

De geest van het kwaad zal velen overtuigen dat Mijn Gerechtigheid zo barmhartig zal zijn dat allen tot Mijn Nieuwe Paradijs zullen toegelaten worden. Binnenkort zal elke bewezen Waarheid in de Evangeliën worden herzien en zal dan in een ander licht worden geïnterpreteerd. Velen zullen bedrogen worden en velen zullen de moeite niet doen om hun ziel voor te bereiden, inbegrepen diegenen die wel geloven in Mijn Tweede Komst. Dat vals gevoel van veiligheid zal het grootste bedrog zijn, bedacht om de mens zijn natuurlijke recht op het Koninkrijk van God te ontzeggen. Waar er geen verzoening gezocht wordt door de mens voor de vergeving van zijn zonden, kan er in Mijn Ogen geen verlossing zijn.

Mijn Hand van Gerechtigheid zal op het menselijk ras neervallen. Ik zal ondankbare zielen – diegenen die ervoor kiezen om hun valse goden van goud en zilver en wereldlijke en trotse leiders te verafgoden – scheiden van de zachtmoedige en de nederige zielen. Ik zal genade tonen aan allen die Mij smeken om hen te beschermen, maar die luid en vraatzuchtige zelfverklaarde profeten, die Mij zielen zullen ontzegd hebben, zullen nooit op zoek gaan naar Mijn Barmhartigheid, want hun hoogmoed zal alleen dienen om hen voor de eeuwigheid van Mij te scheiden.

Jullie Jezus