988 - Ik Ben vooral een God van Grote Barmhartigheid.
Zaterdag 7 december 2013, 14.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jullie allen die Mij liefhebben weten, dat ik jullie op dit moment roep om tot Mij te komen als kleine kinderen en voor Mij te knielen.

Open jullie hart en vertrouw volledig op Mij. Vraag Mij dan, door Mijn Liefde voor jullie allemaal, om Barmhartigheid te tonen aan diegenen die Mij zullen verwerpen tijdens de Waarschuwing. Bid voor deze arme verloren zielen die zo ver van Mij zijn, aangezien ze het uiterst pijnlijk vinden om hun gezicht te laten zien voor Mijn alziende Ogen, tijdens de Verlichting van het Geweten.

Ik kreun elke keer van de pijn als Ik naar die mensen kijk die Mij niet kennen of begrijpen wat er in de wereld zal gebeuren, aangezien Mijn Tijd bijna daar is. Het zal bijna onmogelijk zijn om deze zielen voor te bereiden, want ze zullen nooit hun oren openen voor het Ware Woord van God. En dus moeten jullie, door jullie gebeden, om genade smeken voor hen. Ik zal hen overladen met Barmhartigheid, maar het zal een omslachtige taak zijn.

Ik roep de hele wereld op om deze Oproep vandaag te horen. Mijn Tijd, de Tijd voor God om Zichzelf eindelijk aan de wereld bekend te maken is bijna hier, in de grootste manifestatie sinds het moment dat Mijn Hart stopte met kloppen toen Ik aan het Kruis stierf.

Wanneer diegenen onder jullie die Mijn Belofte om terug te komen kennen, voor Mij verschijnen, verzoek Ik jullie dringend om alstublieft te bidden, niet alleen voor jullie eigen ziel, maar voor de zielen van de verdoemden. Herinner wat Ik jullie nu vertel. Op die dag, wil Ik dat jullie Me vragen:

"Jezus, ik smeek om genade voor allen die U verwerpen en die de meeste behoefte hebben aan Uw hulp. Amen."

Als jullie Mij vragen om anderen te helpen, kan Ik op dat ogenblik heel bijzondere Genaden  uitstorten op diegenen wier lot werd gedwarsboomd door het bedrog van de duivel.

Ik Ben vooral een God van Grote Barmhartigheid. Vergeet nooit hoe groot Mijn Barmhartigheid is, want er is altijd hoop voor diegenen die Mij zijn ontvallen. Er is niets dat Ik niet zou doen om ze in Mijn Liefdevolle Armen te brengen. Help Mij om hen te redden.

Jullie Jezus