987 - Moeder van Verlossing - Mijn Zoon stierf om jullie zielen te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld.
Donderdag, 5 december 2013, 14.00 u.

Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette als de vijanden van God, gekleed als wolven in schapenvacht, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van mijn Zoon op Aarde en zullen beginnen met het bekend maken van de ketterijen waarvoor Ik de wereld waarschuwde. Die tijd is aangebroken.

Zoals voorspeld is de duisternis al neergedaald op de Kerk en dit plan om de zielen van de gelovigen te verslinden zal doorgaan tot het Lichaam van mijn Zoon ontheiligd is, in overeenstemming met het plan van de antichrist. Wat veel mensen niet weten is dat de vijanden van God, onder leiding van de antichrist – hij moet zich nog steeds bekendmaken – in God geloven. Niet alleen geloven ze in God, maar omdat ze alles verafschuwen wat te maken heeft met God, zullen ze samenzweren tegen Zijn Plannen om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van mijn Zoon, Jezus Christus.

Voor elk Woord dat mijn Zoon bekendmaakt, door middel van deze Boodschappen, zullen ze Hem tegenspreken door na te doen wat Hij zegt. Als mijn Zoon zegt, bereid jullie nu voor door de Sacramenten en het gebed, zullen zij, Zijn vijanden, gelijkaardige verklaringen afleggen, maar ze zullen anders zijn. De oproep om de mensheid te helpen - de armen - de vervolgden - zal hun belangrijkste focus zijn, niet de verkondiging van het Woord. Ze zullen jullie niet aansporen om te bidden voor jullie zielen of voor de redding van andere zielen. Neen, in plaats daarvan zal jullie gevraagd worden om deze zielen te helpen vanuit een humanitair perspectief.

Wanneer jullie de oproep niet horen om jullie zielen te redden, van degenen die beweren dat ze de Kerk van mijn Zoon vertegenwoordigen, dan weten jullie, in je hart, dat er iets vreselijk mis is.

Mijn Zoon stierf om jullie zielen te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze  wereld, die altijd zullen bestaan tot mijn Zoon Zijn Rechtmatige Troon opeist, Hem beloofd door God de Allerhoogste. Jullie mogen nooit het Woord van God vergeten. Het enige wat nu telt is te pleiten voor de redding van alle zielen - ongeacht de vraag of zij koningen of armen zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing