986 - Wee jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij.
Woensdag 4 december 2013, 10.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk Woord dat uit Mijn Mond komt uit de Mond komt van Degene Die Mij zendt. Elke waarschuwing aan de wereld gegeven, door middel van deze Boodschappen, is afkomstig van Hem Die Almachtig is. Ik kom in de Naam van Mijn Vader en Hij zendt Mij om de weg voor te bereiden om de Aarde toe te wijden, vr de grote Dag van Mijn Tweede Komst.

Alleen Mijn Stem brengt jullie het nieuws over wat het is dat Mijn Vader wil dat Zijn kinderen weten. Dit zijn de enige Boodschappen, die openlijk de Waarheid bekendmaken van de onheilige twee, die de wereld in tween zullen scheuren door de grote geloofsafval. Jullie zullen de Waarheid niet ergens anders horen, met betrekking tot Mijn Tweede Komst, want niet n onder jullie werd de Autoriteit gegeven om tot de hele wereld te spreken in naam van Hem Die jullie gemaakt heeft.

Naarmate de ware eindtijdprofeet de Waarheid aan jullie openbaart, zo k zal de valse profeet zijn stem verhogen, als een lam dat zal spreken alsof hij het Ware Woord van God verkondigt. Dan, zoals de koning van de Aarde de duivel vecht tegen de tussenkomst van de Hemel, zullen honderden valse profeten onder jullie opstaan en zij zullen jullie nooit de Waarheid vertellen. Hun visie en hun woorden, die voortkomen uit hun eigen verbeelding en in veel gevallen, van de geest van het kwaad zullen jullie de aangename dingen onthullen die jullie willen horen. Zij zullen jullie kalmeren wanneer jullie moeten gekalmeerd worden, maar ze zullen jullie misleiden. Zij zullen spreken van vrede, waar er geen vrede zal zijn van de Waarheid, als er ketterij zal zijn van overvloedige gewassen, wanneer er hongersnood zal zijn. Jullie zullen nooit de Waarheid horen, want deze leugenaars zullen jullie woede niet willen oplopen.

De Waarheid bereidt jullie voor om te gaan met de realiteit van moeilijke tijden, voorspeld in het Boek van Mijn Vader. Zij wordt aan jullie gegeven om jullie sterk te maken. Maar de valse profeten, die tussen jullie zwerven, zullen jullie verwarren en jullie vertellen dat alle dingen goed zijn als ze slecht zijn, en heilig als ze dat niet zijn. Zij zullen de wolven beschermen die de zielen van Gods kinderen willen verslinden. Hun woorden van liefde en hun citaten uit de Heilige Schrift dienen alleen om jullie te misleiden. Toch zullen velen van jullie eerder leugens omarmen dan de Waarheid onder ogen zien.

Wee jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij. Wanneer jullie naar Me toekomen en zeggen: Maar Jezus, al wat we wilden doen was het Goede Nieuws verspreiden, dan zal Ik jullie buitengooien en jullie zullen verbannen worden. Jullie hebben Mij verraden door over missies te liegen, die nooit aan jullie werden gegeven. Jullie ontkennen Mij door met Mij in tegenspraak te zijn en wanneer jullie openlijk verklaren dat Mijn Woord een leugen is.

Probeer nooit in de weg van Gods Ministerie te staan, want de Hemel zal openen en jullie zullen de eersten zijn om te worden neergeslagen met de valse profeet en het beest, op de laatste dag. Straf zal al diegenen overkomen die beweren dat ze in Mijn Naam komen en die slechts n doel dienen. Dat is om te knoeien met het Woord van God en Het te belemmeren. Naarmate de Slag van Armageddon dichterbij komt en deze razende oorlog  door Satans leger opgezet wordt tegen Gods kinderen, moeten jullie op dat moment opzij gaan, want als jullie dat niet doen, zullen jullie geconfronteerd worden met de Toorn van God en er zal jullie of diegenen die de leugens slikken die jullie mond uitspuwt om de Waarheid te tarten, geen Genade getoond worden.

Jullie Verlosser

Jezus Christus