985 - Ik zal nooit meer in het vlees wandelen.
Dinsdag 3 december 2013, 19.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die zeggen dat ze in Mijn Naam komen en beweren dat ze de weg voor de Heer bereiden zullen zichzelf in elk deel van de wereld hoorbaar maken – vele stemmen, vele profeten, vele leugenaars – allen, zonder de Autoriteit van God.

Wees alert wanneer jullie in het bijzonder de profeet horen die jullie vertelt dat hij de plicht heeft om jullie voor te bereiden op Mijn Wederkomst. Wanneer jullie van deze dingen horen en wanneer jullie verteld wordt dat Ik zal verschijnen in de wereld, zowel in lichaam en ziel, weet dat dit niet de Waarheid is. Ik herhaal opnieuw, Mijn Waarschuwing aan de wereld. Ik zal nooit meer in het vlees wandelen. Ik kwam de eerste keer in het vlees, maar wanneer Ik terugkom zal Ik komen op precies dezelfde wijze waarop Ik de Aarde verliet - in de wolken.

Binnenkort zullen jullie grote daden te zien krijgen, die beschouwd zullen worden als grote werken ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Een aantal zorgvuldig geënsceneerde wonderbaarlijke genezingen zullen aan de wereld gepresenteerd worden door die vijanden van God, die zullen beweren dat ze van Mij zijn. Velen zullen dus zó verrast zijn, dat ze voor dit goddeloze bedrog zullen vallen. Zoveel wonderen en grote daden – allen geacht door de Hand van God tot stand te komen - zullen zelfs de sceptici overtuigen dat goddelijke wonderen zich hebben voorgedaan. Grote onderscheidingen zullen neervallen op die valse vertegenwoordigers, die zeggen dat ze Mijn volk leiden. Binnenkort zal de wereld openlijk verklaren dat deze bedriegers levende heiligen zijn, en het zal niet lang meer duren voordat ze de antichrist introduceren.

Dat alles, deze voorbereiding, werd gedurende zeven jaar gepland en de snelheid waarmee dergelijke ingrijpende veranderingen geïntroduceerd worden is geen toeval. Mijn Wederkomst zal een regelmatig punt van discussie worden. Allen zullen gevraagd worden zich voor te bereiden op deze Grote Gebeurtenis, maar de dwalingen in de Christelijke leer zullen overvloedig zijn. Alleen wie de ogen open houden en die de Waarheid kunnen zien en diegenen die niet bang zijn om met de Waarheid geconfronteerd te worden, zullen dóór deze valsheden heen zien. En dat zal voor hen een zeer zware last worden. Te midden van al het geschreeuw, de uitbundige lof die zal worden uitgestort op diegenen die de Zetels van Wijsheid hebben gestolen, zal er weinig sprake zijn van Mijn Heilig Woord. Al waarover gepraat zal worden zal het belang zijn van goede daden. Geen enkel woord over het werk dat nodig is om redding te zoeken, overeenstemmend met het Woord van God.

Wanneer de seculiere wereld eindelijk zwicht en de krachten bundelt met de valse bedriegers, die de Tempel van God zullen overnemen, dan zal spoedig de tijd voor de grootste gruwel aanbreken. Dat zal zijn wanneer de Tempel opgericht wordt om de zetel van de antichrist te worden. Tegen die tijd zullen diegenen die de antichrist aanbidden in de miljarden geteld worden. Zij die de Waarheid kennen, zullen niet veel tijd hebben om te wachten, hoe dan ook  zal de heerschappij van het beest heel kort zijn. En dan zal de bazuin worden gehoord. Op die dag zullen deze vijanden van God in de poel van vuur geworpen worden, precies zoals voorspeld.

Vergeet de profetieën niet. Zij zullen gebeuren net zoals ze voorspeld waren – de bedriegers die zeggen dat ze in Mijn Naam komen, zullen geliefd, toegejuicht en verafgood worden. Diegenen die in Mijn Naam komen zullen veracht en gehaat worden. Maar uit hun mond zal het Vuur van de Geest van Waarheid komen en door hun lijden zullen vele anderen gered worden die dit anders niet zouden zijn.

Jullie Jezus