983 - Satans strategie is om gelovigen eerst voor schut te zetten en te misleiden, voordat hij ze vernietigt.
Zaterdag, 30 november 2013, 15.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. Ik zal, dat beloof Ik, op zoek gaan naar alle mensen afzonderlijk om te trachten hen in Mijn Goddelijke Barmhartigheid te trekken. Ik verlang Mijn Aanwezigheid, Mijn Liefde en Mijn Mededogen aan elk van hen bekend te maken. Mijn Tranen die Ik in deze tijd aan jou, Mijn kleintje, openbaar, worden vergoten voor diegenen die Mijn Goddelijke Tussenkomst zullen weigeren en die, als gevolg daarvan, halsoverkop in een vacuüm van boos bedrog zullen duiken.

Mijn Passie zal nu worden herbeleefd, aangezien Mijn Lichaam met een nieuwe geseling zal geconfronteerd worden, wanneer de heidenen – die met een valse façade van vrede, liefde en nederigheid zullen komen – Mijn Kerk zullen vertrappen, voordat ze haar kruisigen. De wijze van geest zal de Waarheid kennen. De oorlog zal bitter zijn en de hoofdprijs, gezocht door Satans leger, zullen de zielen van al Gods kinderen zijn.

De zielen van de gelovigen zullen het eerste doelwit van Satan zijn en dit is waar hij al zijn energie zal op focussen. Satans strategie is om gelovigen eerst voor schut te zetten en te misleiden, voordat hij ze vernietigt. De ongelovigen zijn van weinig belang voor de Satan, want hij overwon hun zielen al en zij vormen nauwelijks nog een uitdaging voor hem. Mijn Vader zal niet aan de kant blijven staan en deze verschrikking, die voorspeld werd, aanschouwen. Elk wonder, elke oproep van de Hemel en elke Tussenkomst zal gezien worden als de laatste strijd zich ontvouwt – de grootste geestelijke oorlog aller tijden.

Zij die met intelligentie geboren werden zullen niets wijzer zijn met betrekking tot de Waarheid, want zij zullen de realiteit van hun schepping met menselijke logica analyseren. Zij  die geboren zijn met een zuivere liefde tot God in hun hart, zullen de Waarheid aanvaarden, zelfs als ze hen verwart, omdat hun hart aan God toebehoort en zij gezegend zullen worden  met de Gave van onderscheiding. Diegenen die het Woord van God en de Tussenkomst van Mijn Vader om zielen te redden bevechten en die proberen te verhinderen dat Hij zielen redt, zullen streng beoordeeld worden.

Naarmate de strijd om de zielen voortduurt, moeten jullie je altijd tot Mij wenden en Mij vragen om jullie te ondersteunen, om jullie te beschermen en te troosten. Wanneer jullie met Mij zijn, zullen jullie deze verschrikkelijke verwoesting verduren met een kalmte die jullie zal verrassen. Maar als jullie Mij niet kunnen vertrouwen en jullie niet volledig aan Mij kunnen overgeven, dan zullen jullie deze beproevingen die in Mijn Kerk op jullie afkomen, bijna onmogelijk te verdragen vinden, zo pijnlijk zullen ze zijn.

Jullie mogen nooit vergeten dat God Almachtig is en dat Satan deze oorlog voor de zielen niet kan winnen. Helaas zullen velen niet sterk genoeg zijn in hun geloof of in de mogelijkheid zijn om het bedrog te herkennen waarmee ze in Mijn Naam zullen geconfronteerd worden, en ze zullen nooit in staat zijn om zichzelf voor Mij te verlossen.

Dat zijn de zielen, die Mij op dit moment zulk bitter verdriet doen.

Jullie Jezus