982 – Pijn, vervolging, lijden, bespotting en hoon zullen altijd het lot zijn van deze uitverkoren zielen van God
Vrijdag, 29 november 2013, 16.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, lijden in de wereld zou toelaten, dan moeten jullie de Wil van God begrijpen. Veel mensen lijden in de wereld en hebben dit altijd gedaan. Lijden wordt veroorzaakt door het feit dat de zonde verdeeldheid onder de mensen schept. Zonde scheidt de mens van God en als zodanig, zal de mens zondigen tegen de mens. Ik laat lijden toe, omdat het zielen dichter bij Mij brengt, door de zuivering die zulke zielen doorstaan. Ik schep geen behagen in het lijden. In plaats daarvan Ben Ik Aanwezig in elke ziel die pijn en angst moet verdragen. Het is de Wil van God dat bepaalde zielen meer lijden dan anderen, omdat het door dergelijke slachtoffers zal zijn dat andere zielen, die Mijn Barmhartigheid minder verdienen, gered kunnen worden.

Ik leed vrijwillig, tijdens Mijn Passie, maar Mijn Pijn en Nederigheid versloegen een groot deel van de macht van Satan. Satan kan zich nooit vernederen, want dat is onmogelijk. En zo is het door middel van nederigheid, die voortvloeit uit de pijn van het lijden, dat zielen zijn macht over anderen kunnen verflauwen. Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot zijn van die uitverkoren zielen van God. Zulke zielen zijn het dichtst bij Mij en Ik zal dit offer van hen gebruiken om die andere zielen, die het meest behoefte hebben aan Mijn Barmhartigheid, in de schuilplaats des heils te trekken.

Deze les is heel moeilijk voor jullie allen die Mij liefhebben en het lijkt misschien oneerlijk. Maar weet dat het lijden jullie nog dichter bij Mij brengt en dat het jullie Eeuwig Leven zal geven met Mij in het Paradijs. Geef God nooit de schuld van het lijden in de wereld, want het werd in eerste instantie veroorzaakt door de val van de mensheid, toen Gods kinderen bezweken aan de zonde van hoogmoed.

Trots is de wortel van alle zonden en het is de oorzaak van veel van het lijden in de wereld. Trots leidt tot elke andere zonde en dit leidt vervolgens tot verdeeldheid in de wereld en een gebrek aan rechtvaardigheid. Wees ervan verzekerd dat zeer binnenkort de wereld eindelijk de ware betekenis van de Wil van God zal begrijpen. Tegen die tijd zal de wil van de mens buigen uit eerbied voor de Heilige Wil van Mijn Vader. Tot die dag komt, wanneer de mens zich bevrijdt van de trots en zichzelf vernedert voor de Heer God, de Allerhoogste, kan er geen einde aan het lijden zijn.

Wanneer de wereld eindelijk de Waarheid en de Belofte van Mij om terug te komen aanvaardt, zal Ik alle tranen uit jullie ogen wissen. Ik zal de levenden en de doden in heerlijkheid verhogen en ze zullen in grote pracht regeren in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, wanneer de twee in Mij één zullen worden. Wanneer jullie lijden verdragen, wees in vrede, aangezien het snel zal eindigen.

Jullie Jezus