981 – De Hemel zal binnenkort het laatste deel bekend maken van het Grote Plan van God om de mensheid te redden
Dinsdag, 26 november 2013, 12.53 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn Naam vervolgd worden ook begrijpen waarom dat gebeurt. Herinner jullie dat Mijn dood aan het Kruis en het lijden dat Ik doorstond, bedoeld waren opdat Ik de mensheid zou kunnen bevrijden uit de slavernij aan het beest. Weet dat Mijn Kruis, wanneer jullie merken dat jullie het moeten dragen, een zeer moeilijke last is. Jullie zullen gehaat worden wanneer jullie Mijn Kruis opnemen, niet alleen door de bozen, maar ook door heilige mensen, die oprecht van Mij houden, maar bij wie het onderscheidingsvermogen ontbreekt.

Wanneer jullie Mijn Kruis opnemen en Mijn Onderrichtingen uitvoeren zullen jullie worden veracht. Wanneer jullie Mijn Kruis opnemen, door de Waarheid te verkondigen, die opgenomen is in deze Boodschappen, zullen jullie verguisd en gehaat worden meer dan elke andere leerling van Mij die jullie voorgingen. Geen andere missie, sinds Mijn dood aan het Kruis, zal vergelijkbaar zijn met deze, de allerlaatste, bekrachtigd door Mijn Vader in de Hemel. Ware dit niet zo, dan zou ze genegeerd worden. In plaats daarvan zal Mijn Woord in elke hoek van de Aarde te horen zijn en door de Kracht van de Heilige Geest zal het door iedereen gehoord worden, ook door Mijn vijanden. Niemand zal Mijn Woord negeren, want dit kan niet. Want als het Woord van God gehoord wordt, zal geen mens, ongeacht de staat van zijn ziel, falen om er op een of andere manier op te reageren. Degenen die Mij toelaten om hun harten te bereiken zullen met liefde voor Mij overstelpt worden, maar ze zullen ook overweldigd worden, aangezien alleen de Stem van God in staat is om een dergelijke reactie uit te lokken.

Diegenen onder jullie die Mij nu horen moeten luisteren. Aanvaard alstublieft het gewicht van Mijn Kruis, ongeacht hoe zwaar jullie last is als gevolg daarvan. Dit Kruis zal jullie uitputten, maar zal de vruchten van vergeving opleveren voor Mijn vijanden, wier zielen Ik verlang te redden. Jullie vervolging kan groot zijn, het kan jullie rouw en verdriet veroorzaken, maar weet dat het wordt veroorzaakt door het feit dat dit Mijn Werk is. Mijn Werk, wanneer het onbezoedeld is, brengt verschrikkelijk lijden teweeg onder diegenen die gehoor geven aan Mij. Weet echter, dat jullie lijden van korte duur en snel vergeten zal zijn, wanneer  de Hemel binnenkort het laatste deel zal bekend maken van Gods Grote Plan om de mensheid te redden. Dan zal de wereld vernieuwd worden en de Liefde van God zal zich verbreiden totdat de Wil van God voltooid is.

Jullie Jezus