980 - Moeder van Verlossing - De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen, totdat ze de Tabernakels hebben ontheiligd.
Maandag 25 november 2013, 17.25 u.

Mijn kind, wanneer de Kerk van mijn Zoon in beslag genomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, precies dezelfde zijn als die welke gebeurden tijdens Zijn Kruisiging.

Het geluid zal oorverdovend zijn als vijanden van God Zijn Lichaam overnemen en het ontheiligen. Ze zullen juichen en grote verklaringen uitschreeuwen onder groot applaus voor de bedriegers, die overal zullen te horen zijn, want dit zal een gelegenheid zijn om vele hardnekkige vijanden en voormalige vijanden van de Kerk van mijn Zoon te winnen.  Elk nieuw type van verklaring over de betekenis van het Heilige Woord van mijn Zoon zal geuit worden. Elke leugen, listig gecamoufleerd zodat ze zinvol lijkt, zal worden gebruikt om Gods kinderen te verleiden tot deze nieuwe gerenoveerde kerk. Elke zonde zal gerechtvaardigd worden, zodat meer buitenstaanders zullen worden verwelkomd in de tempels van God, totdat uiteindelijk volledige verwarring zal heersen binnen haar muren.

Terwijl ze de Kerk van mijn Zoon steen voor steen neerhalen zullen de overgebleven getrouwen van mijn Zoon gedwongen worden om te vluchten. Elk argument, elk gebaar en elke verdediging, welke diegenen zullen aanbrengen die loyaal blijven aan de Kerk van mijn Zoon, zal worden afgewezen. Dat zal een stille Kruisiging zijn, net zoals deze die mijn Zoon doorstond toen Hij leed met weinig meer dan wat gejammer. De stemmen van diegenen die de Waarheid zullen blijven verkondigen zullen geen media-aandacht krijgen. Geen aandacht. Zelfs als ze erin slagen om hun stem te laten horen, zullen ze daarvoor gedemoniseerd worden.

Ik smeek allen die van mijn Zoon houden en die begrijpen dat deze tekenen werden voorspeld, dat ze mijn Zoon moeten blijven dienen. Veel priesters zullen weglopen in plaats van te strijden voor hun geloof en trouw te blijven aan mijn Zoon. Anderen zullen niet opgeven en zij zullen het Voedsel van Leven aanbieden aan al diegenen die op zoek gaan naar mijn Zoons Ware Aanwezigheid.

De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen, totdat ze de Tabernakels hebben ontheiligd. Wanneer zij dat bereikt hebben, zullen zij de troon voorbereiden waarop de antichrist zal zetelen.

Bid, bid, bid dat diegenen onder jullie die de Waarheid kennen, in staat zullen zijn om troost te bieden aan hen die erg zullen lijden als gevolg van de grootste geloofsafval ooit die zich voor jullie ontvouwt, die de Kerk van mijn Zoon, Jezus Christus, zal verslinden.

Mijn verdriet is groot en mijn Hart is zwaar, vanwege het gemene bedrog, dat zelfs diegenen die mijn Zoon dolgraag zien, zal overkomen. Hun lijden zal het grootste van allemaal zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing