979 - Miljarden mensen zullen genieten van een leven van eeuwige heerlijkheid in de Tegenwoordigheid van God.
Zondag, 24 november 2013, 16.45 uur

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die ze hebben doorstaan vanwege hun scheiding van God, moeten ze allemaal dankbaar zijn voor deze Grote Barmhartigheid. Hierdoor zullen miljarden mensen genieten van een leven van eeuwige heerlijkheid in de Tegenwoordigheid van God.

Door deze grote Daad van Barmhartigheid, breng Ik goed nieuws van de glorierijke  Belofte, wanneer Mijn Tweede Komst – die spoedig zal volgen na De Waarschuwing – Gods Plan voor Zijn kinderen zal voltooien. Aan alle zielen zal de Gave van Mijn Barmhartigheid gegeven worden, maar niet iedereen zal ze aanvaarden. Diegenen die ze niet aanvaarden krijgen slechts een korte tijd om te beslissen wat voor soort leven ze willen. Ze kunnen kiezen voor een volledig en perfect leven naar lichaam en ziel in Mijn Nieuwe Paradijs of voor een leven zonder God. Diegenen die begrijpen wat het is dat Ik aanbied mogen een dergelijk geschenk nooit weigeren. Toch zullen zij die Mij weigeren, zich tevreden in duisternis wentelen, in de overtuiging dat het niet uitmaakt. Wat ze niet beseffen is dat ze een vreselijke pijn zullen voelen wanneer ze uiteindelijk gescheiden zijn van Mij. Zij zullen zich in een gitzwarte afgrond bevinden, waar ze niets zullen zien. Ze zullen niets hebben. Het enige wat ze zullen voelen zal een felle brand zijn die door hen heen zal scheuren als een zwaard en die zij eeuwig zullen moeten doorstaan.

Scheiding van God gebeurde toen Lucifer Adam en Eva door de zonde van hoogmoed verleidde. De zonde van hoogmoed is de oorzaak van alle zonden en een, die de mens bindt aan Satan. Wanneer Ik terugkom om Mijn Troon op te eisen, zal deze scheiding er niet meer zijn. Diegenen die voor Mij, met Mij en in Mij zijn zullen zich als één verenigen. Maar op de dag wanneer Ik eindelijk kom en wanneer Ik de wereld zal oordelen, zullen diegenen die zich van Mij hebben afgescheiden en die Mij blijven verwerpen, het definitieve einde ervaren waar Ik niet meer aanwezig zal zijn. Waar Ik niet in staat zal zijn om hen troost te bieden. Om ze terug te trekken. Dan zullen ze eeuwige pijn en lijden ondervinden met het beest en al zijn demonen in de vuren van de Hel.

Ik wil jullie niet bang maken, schokken of lijden teweegbrengen, maar opdat jullie de gevolgen begrijpen, moet Ik jullie de Waarheid vertellen. Zo velen van jullie geloven niet in de Hel. Jullie geloven er niet in, omdat jullie zo lang misleid zijn. Hemel, Hel en Vagevuur bestaan. Op de laatste dag, zullen er slechts twee entiteiten bestaan – het Nieuwe Paradijs wanneer Hemel en Aarde één worden en de afgrond, dat is de Hel.

De Waarheid is moeilijk te aanvaarden, maar zonder kennis van de Waarheid kunnen jullie niet kiezen voor jullie lotsbestemming.

Jullie Jezus