978 - Liefde gedijt omdat het een Gave van God is en heeft de macht om het kwaad te vernietigen.
Zaterdag, 23 november 2013, 17.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe je daarmee het kwaad kan verslaan en hoe, zonder haar, het kwade zich verspreidt.

Satan is niet in staat om lief te hebben, maar in plaats daarvan is hij zelf-geobsedeerd door wat hij gelooft dat zijn macht en grootheid zijn. Wanneer hij zielen teistert, is het eerste wat hij doet de liefde in de ziel te vernietigen. Wanneer hij dit bereikt, zal hij die ziel een vreselijke haat bijbrengen en het is deze haat die verdeeldheid veroorzaakt. Verdeeldheid en onenigheid, geïnspireerd door haat, kan leiden tot wanhopige daden uitgevoerd door een ziel tegen een andere. Deze met haat vervulde daden kunnen heel vaak leiden tot verschrikkelijke wreedheid en zelfs tot moord. De zonde van hoogmoed is ingeprent in de zielen, die zich open stellen voor de duivel en dat leidt tot meedogenloze ambitie en hebzucht. Maar waar er liefde is, daar is God tegenwoordig.

Liefde gedijt omdat het een Gave van God is en zij heeft de macht om het kwaad te vernietigen. Liefde is niet egoïstisch. Liefde is royaal, vergevingsgezind en onbesmet door de zonde van hoogmoed. Je moet God vragen, elke dag, voor de Gave van de Liefde en wanneer ze je wordt gegeven, gebruik haar als je bepantsering tegen de haat. Liefde, wanneer aanwezig in een zuivere ziel, trekt de haat aan van die zielen die God hebben verbannen uit hun leven. Zij kunnen het Licht van God, dat glanst van de zielen van diegenen die met Gods Liefde gevuld zijn, niet verdragen.

Ga nu in de wetenschap dat de Liefde moet worden gebruikt om de zielen te helpen van al diegenen die in grote nood van Mijn Hulp zijn. Gelieve dit Kruistochtgebed voor de Gave van Liefde te bidden.

Kruistocht Gebed (129) - Voor de Gave van de Liefde

O God, vul mij met Uw Liefde.

Help mij om de Gave van Liefde te delen met alle mensen in nood van Uw Barmhartigheid.

Help me om U meer lief te hebben.

Help me om al diegenen lief te hebben die in nood zijn van Uw Liefde.

Help me om Uw vijanden lief te hebben.

Laat toe dat de liefde waarmee U me Zegent, gebruikt wordt om de harten te overspoelen

van iedereen waarmee ik in contact kom.

Met de liefde die U in mijn ziel prent, help mij om alle kwaad te overwinnen,

zielen te bekeren en de duivel en al zijn boze handlangers te verslaan,

die proberen de Waarheid van Uw Heilig Woord te vernietigen. Amen.

Ik Ben Liefde. Als jullie echt van Mij houden, zal Ik jullie zielen overspoelen met meer liefde en met die liefde zullen jullie Mij helpen om de wereld te redden.

Jullie Jezus