977 - Wanneer Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal niet één ziel in twijfel gelaten worden over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben.
Woensdag, 20 november 2013, 14.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – allen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat ze elke dag tijd in gebed aan Mij moeten wijden, om de zielen te redden van diegenen die voor Mij verloren zijn. Door de Genaden die Ik jullie geef, wil Ik in ruil, dat jullie helpen om Mij de zielen te brengen van diegenen die Mijn Hart breken.

Ik moet jullie vragen de pijn te verduren die jullie voelen vanwege de scheiding van de mensheid van Mij, Jezus Christus. Die wordt veroorzaakt door het schisma in Mijn Kerk op Aarde. Door dit lijden met volledige overgave te aanvaarden, kan Ik de greep overwinnen die de Boze uitoefent over diegenen die te zwak zijn om het Ware Woord van God te verkondigen. Jullie mogen deze Missie nooit vrezen, want ze wordt aan de wereld gegeven als gevolg van de vrijgevigheid van Mijn geliefde Vader. Hij wil Zijn Schepping gewoon, intact, terugwinnen om geen enkel kind van Hem te verliezen.

Het maakt niet uit wie jullie geselt, bespot of vervolgt, herinner jullie enkel de straf, die al diegenen overkomt die in Mijn Gezicht spuwen. En terwijl jullie de beschimpingen negeren, moeten jullie vurig bidden voor elk van deze arme zielen. Wees gul van hart en jullie zullen vervuld worden met de Heilige Geest, zodat jullie dan zullen strijden, samen met Mijn Hemelse Leger, om de wereld te redden van het kwaad. Jullie moeten daarop wachten, met liefde en vertrouwen, en Ik zal jullie grote Zegeningen brengen.

Hoop mag nooit worden weggegooid uit angst. Vrees mag jullie nooit blind maken voor de taak die vereist is van jullie, dus als Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal niet één ziel in twijfel gelaten worden over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben. Breng bijeen. Verenig. Breng alle zielen in Mijn Barmhartige Armen. Om Mij te helpen om dat te doen, moeten jullie dit speciale Kruistochtgebed bidden om alle zielen te verzamelen en te verenigen.

Kruistochtgebed (128) - Om alle zielen te verzamelen en te verenigen:

Lieve Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen, om de wereld in Uw Armen te verzamelen

en om U de zielen aan te bieden die het meeste behoefte hebben aan Uw Grote Genade.

Stel ons in staat, met de gave van de Heilige Geest, om ervoor te zorgen

dat de Vlam van Waarheid al diegenen overspoelt die van U gescheiden zijn geworden.

Verenig alle zondaars zodat aan elk de kans op verzoening wordt gegeven.

Geef ons allen de kracht om standvastig te blijven in geloof aan Uw Heilig Woord

 wanneer wij gedwongen worden om de Waarheid te verwerpen,

die aan de wereld werd verkondigd door de Allerheiligste Evangeliën.

We blijven in U, met U en voor U, bij elke stap van deze reis naar verlossing voor ons. Amen.”

Wees in vrede. Vertrouw op Mij. Laat al jullie gebeden aan Mijn Voeten achter en Ik zal reageren op elk verzoek dat aan Mij gemaakt wordt om elke ziel te redden wier naam aan Mij wordt voorgesteld.

Jullie Jezus