975 - Ik kom alleen als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd werkelijk van ieder van jullie.
Maandag, 18 november 2013, 20.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, allen moeten zich voorbereiden, zodat ze geschikt zijn om vr Mij te komen, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt. Daarom is het belangrijk dat ieder van jullie nu zijn zonden aan Mij belijdt.

De Waarheid van Mijn Allerheiligste Woord zal uitgebracht worden in verdraaide versies wanneer ze vervangen wordt door mijn vijanden, die het in hun inspanningen zullen aandurven om jullie te misleiden. Nu is de tijd om jullie te concentreren op jullie eigen zielen en de staat waarin ze zich bevinden. Aan de mens die niet in Mij gelooft zeg Ik: wanneer Ik vr je kom, zal je dan opgelucht zijn om te weten Wie Ik ben? Zal je met Mij meegaan? Ik zal je meenemen en je tranen wegvegen en jij zult een heerlijk bestaan leven, als je eenmaal jouw zonden aan Mij hebt beleden en Mij vraagt om je in Mijn Barmhartigheid op te nemen.

Aan de mens die in Mij gelooft: zal jij in staat zijn om zonder schaamte voor Mij te staan? Zal jij vr Mij komen met een schone ziel, in de wetenschap dat je al doet wat Ik je geleerd heb? Het maakt niet uit. Wanneer je tot Mij zegt: "Jezus vergeef me, ik wil U volgen", zal je gered worden.

Aan de mens die in Mij gelooft, maar die denkt dat hij voorbeeldig is en geen belijdenis hoeft te doen: ben ook jij geschikt om vr Mij te komen? Wanneer Ik jou de staat van je ziel zal tonen, zal je dan met Mij redetwisten en zeggen dat je geschikt bent om vr Mij te komen wanneer je dat niet bent? Indien jij Mijn Gave van Barmhartigheid niet kunt accepteren en jouw overtredingen bekent, dan zal je gescheiden blijven van Mij en Ik zal je nog slechts n  kans tot kwijtschelding geven.

Aan de hele mensheid, vraag Ik om eerst jullie ziel voor te bereiden. Jullie moeten elk deel van jullie ziel herstellen, voordat jullie klaar zijn om tijdens De Waarschuwing geheel en al in Mijn Tegenwoordigheid te staan. Als jullie dat niet doen, zullen jullie een pijnlijke zuivering moeten ondergaan en jullie Vagevuur zal op Aarde worden doorstaan, voordat de Dag van Mijn Tweede Komst aanbreekt. Ik verzoek jullie dringend om dit Kruistochtgebed voor elk van jullie eigen zielen en die van jullie dierbaren te bidden.

Kruistocht Gebed (127) - Om mijn ziel en die van mijn dierbaren te redden

O Jezus, bereid mij voor, zodat ik zonder schaamte vr U kan komen.

Help mij en mijn dierbaren (noem ze hier ) om klaar te zijn om al onze verkeerde handelingen te bekennen.

Om onze tekortkomingen toe te geven.

Om te vragen om de vergeving van alle zonden.

Om liefde te tonen aan diegenen die we onrecht hebben aangedaan.

Om te smeken om Barmhartigheid tot zaligheid.

Om onszelf voor U te vernederen, zodat op de Dag van de Grote Verlichting,

mijn geweten en dat van (noem ze hier ... ) helder zal zijn

en dat U mijn ziel zal overspoelen met Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen.

Nu is het de tijd om jullie zelf te herinneren aan alles wat Ik jullie geleerd heb. Nu is het de tijd om de Tien Geboden te onderzoeken en jullie zelf af te vragen of jullie echt jullie leven in overeenstemming daarmee hebt geleefd.

Wees eerlijk met jullie zelf, want als jullie dat niet zijn, zal jullie - hoe dan ook getoond worden hoe jullie Mij verdriet hebben gedaan in jullie mensenleven. Maar laat Me jullie bemoedigen.

Ik kom alleen als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken, want Ik houd werkelijk van ieder van jullie, ongeacht wat jullie gedaan hebben, maar Mijn Geduld is beperkt. Alleen diegenen die de ernstige aard van hun zonden tegen God erkennen, kunnen in Mijn Goddelijke Barmhartigheid gehuld worden. Zij die Mij verwerpen zullen weinig tijd hebben om zichzelf te verlossen, want Ik zal de schapen van de bokken scheiden. De ene kant zal met Mij komen. De andere kant zal worden achtergelaten en dan zal het Nieuwe Begin bekend gemaakt worden aan elk schepsel. Alleen aan diegenen die Mij liefhebben zal Eeuwig Leven gegeven worden.

Sla acht op Mijn Oproep, want Ik doe dit om ervoor te zorgen dat zo velen als mogelijk van jullie goed worden voorbereid vr de Dag van De Waarschuwing.

Jullie Jezus