974 - Ik Kom om de Aarde te vernieuwen, om de mens te bevrijden uit zijn ellende, verdriet en zonde.
Zondag, 17 november 2013, 14.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn Glorie ziet, zodat ze in Mijn Goddelijke Barmhartigheid zullen komen.

Ik wil dat al diegenen, vooral zij die niet in God geloven, Mij zien en eerst naar Mij lopen. Ze zijn Mijn eerste zorg en Ik zeg hun dit. Jullie kennen Mij niet. Jullie zien Mij niet. Jullie willen niet in Mij geloven, maar Ik houd van jullie. Ik wil dat jullie deel uitmaken van Mijn Koninkrijk, dus kan Ik kwistig zijn met alle Gaven van Mijn Nieuwe Paradijs, Mijn Nieuwe Wereld, Mijn Nieuwe Begin voor jullie. Ik wil dat jullie, jullie bloedverwanten, jullie familie en vrienden als één zijn met Mij en de hele mensheid. Jullie moeten wachten tot de grote gebeurtenis, de dag waarop Ik de wereld met Mijn Stralen zal verlichten en wanneer ze gedurende vijftien minuten zal stilstaan. Wanneer jullie dit zien en daarvan getuige zijn, moeten jullie niet bang zijn. Weet dan dat Mijn Liefde Goddelijk is en dat de wereld, vanaf die dag, onherkenbaar zal veranderen.

Probeer niet om van Mij weg lopen, want Ik kom met goed nieuws. Ik kom om de Aarde te vernieuwen, om de mens te bevrijden uit zijn ellende, verdriet en zonde. Ik kom om alle kwaad in de wereld te vernietigen door iedereen het bewijs van Mijn Bestaan te verstrekken. Wanneer dat aan jullie wordt gegeven, moeten jullie Me toestaan om jullie voor te bereiden op het eeuwige leven dat Ik beloofde. Eeuwig leven is een leven waar jullie altijd in lichaam en ziel met Mij zullen leven. Ik zal jullie uit je ellende halen en de pijn verdrijven, die jullie moeten doorstaan als gevolg van het bestaan van Satan en hij zal verbannen worden voor de eeuwigheid.

Wijs Me niet af, want Ik wil jullie niet verliezen. Ik Ben jullie Heil. Ik Ben de Waarheid. Ik Ben jullie geliefde Jezus Christus en eindelijk zal Ik Mijzelf binnenkort aan de wereld kenbaar maken en vooral aan diegenen die niet in Mij geloven.

Jullie Jezus