973 - Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-enige God, voor de eerste keer erkennen.
Zaterdag, 16 november 2013, 22.17 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik naar de wereld kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zal aan mensen de kans gegeven worden om Mijn Barmhartigheid te vragen, want dit zal de eerste echte belijdenis zijn waaraan velen zullen hebben deelgenomen.

Iedereen, ongeacht wie ze zijn, zal van Mijnentwege deze unieke openbaring ervaren die  gezegend is door de Autoriteit van Mijn Vader. De Verlichting van het Geweten zal veel pijn meebrengen, omdat het verdriet dat verloren zielen zullen ervaren zodanig zal zijn, dat zij niet in staat zullen zijn om de schok te doorstaan. Velen zullen flauwvallen en instorten, overmand door verdriet. Maar ze zullen beseffen hoezeer hun ziel eerst moet gereinigd worden, voordat ze klaar zijn om Mijn Eeuwige Paradijs te betreden. Deze mensen zullen dan weten wat er van hen verwacht wordt en zij zullen gedurende enige tijd een boetedoening ondergaan, na de Grote Gebeurtenis. Veel mensen zullen denken dat ze dromen. Sommigen zullen denken dat dit het einde van de wereld is, maar dat zal het niet zijn. Het zal echter de Laatste Waarschuwing zijn, die aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen zich voor God te verlossen.

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-enige God, voor de eerste keer erkennen en ze zullen dankbaar zijn voor het bewijs dat hun gegeven zal worden met betrekking tot het Bestaan van hun Schepper. Sommigen zullen gewoon van Mijn Licht ineenkrimpen en dat zal hun ongelooflijke pijn geven en zij zullen zich verbergen en hun rug keren zonder een greintje wroeging in hun ziel. Zij zullen Mijn Tussenkomst ontkennen. Dan zal de rest zich verheugen, wanneer ze Mijn Stralen van Barmhartigheid ervaren, want deze zielen zullen zó dankbaar zijn om getuige te zijn van Mijn Aanwezigheid dat ze met gemak naar Mijn Licht zullen neigen en met een verlangen naar Mijn Tegenwoordigheid, die buiten hun bereik zal zijn, aangezien dit nog niet de tijd zal zijn dat de Poorten van Mijn Nieuwe Paradijs geopend worden. En dus zullen ze dan, als mijn leerlingen, boete moeten doen ten behoeve van de zielen die Mijn Hand van Barmhartigheid zullen verwerpen.

Na de Grote Tussenkomst door God, om de mensheid de kans geven om zichzelf voor te bereiden op Mijn Wederkomst, zal de wereld veel vragen stellen. Sommigen zullen zó veranderd zijn in hun ziel dat ze veel tijd zullen besteden om te helpen om diegenen te bekeren die ze willen helpen redden van bedrog. Anderen zullen berouwvol zijn en het zal voor hen enige tijd duren om volledig de betekenis van hun voorgesteld worden aan Mij te begrijpen en ze zullen veel aandacht besteden om zich met Mij te verzoenen.

Dan zullen de vijanden van God ontkennen dat De Waarschuwing ooit gebeurde en zij zullen miljoenen laten geloven dat het een kosmische gebeurtenis was, wanneer het licht van de zon het geheel van de planeet overviel door een eenmalige gebeurtenis, veroorzaakt door de beweging van de Aarde om zijn as. Niets kan verder van de Waarheid verwijderd zijn. En terwijl ze al deze oorzaken zullen verkondigen, zullen ze ontkennen dat God Bestaat en velen van Mij wegleiden. Helaas zullen velen niet naar Mij terugkeren en alleen met Gods Tussenkomsten kunnen zielen gezuiverd worden, wanneer Hij zal gedwongen worden om zijn vijanden te straffen om hen terug tot hun zinnen te brengen,.

Wees dankbaar voor deze Genaden, want zonder die Gave van God zullen heel weinig mensen in staat zijn om de Poorten van het Paradijs binnen te treden.

Jullie Jezus